ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

Tezsiz Finans yükseklisans programıen az 90 AKTS'ye karşılık gelecek en az 10 adet kredili ders ile kredisiz Bitirme Projesi ve Seminer derslerinden oluşmaktadır.