ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

Finans yüksek lisans programı, teorik bilgi ve uygulamanın bir araya getirilerek öğrencilerin karşılaşacakları finansal problemleri bilimsel bir bakış açısı ve bilimsel analizlerle çözmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri onlara  kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda, finansal bilgi ve becerinin yanısıra, finansal karar alma sürecinde faydalanabilecekleri muhasebe ve hukuk bilgisinin verilmesi ve ayrıca finansal ekonometri alanında güçlenerek ampirik analiz becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.