ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bu program; on adet seçmeli ders ve bir adet Dönem Projesi dersi olmak üzere 11 dersten oluşmaktadır.