ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler mezun olabilmek için

  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmalıdırlar.
  • Dönem Projesi çalışmasını tamamlamak ile yükümlüdürler.
  • Genel not ortalamaları ve en az CB olmalıdır.