ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
FNCE598 Dönem Projesi 0 0 0 40
SBE-FNCE-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-GE1FA9 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-GE1FA10 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-FNCE-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 30 90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON505 Makroiktisat 3 0 3 5
FNCE504 Finansal Yönetim 3 0 3 5
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 3 0 3 5
FNCE507 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
FNCE508 Mali Analiz 3 0 3 5
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi 3 0 3 5
FNCE517 Finansal Piyasalar 3 0 3 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
FNCE512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı 3 0 3 5
FNCE511 Finansla ilgili Temel Hukuk Bilgileri 3 0 3 5
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
FNCE513 Risk Yönetimi 3 0 3 5
FNCE514 Muhasebe Kuramı ve Standartları 3 0 3 5
FNCE515 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
FNCE518 Finansal Ekonometri 3 0 3 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ECON512 Finansal İktisat 3 0 3 5
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ISL503 Muhasebe 3 0 3 5
ISL505 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ISL509 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 5
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik 3 0 3 5
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim 3 0 3 5
TUR518 Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi 3 0 3 5
ISL519 Dijital Finans 3 0 3 5
ISL479 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
ISL480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği 3 0 3 5
Toplam 87 0 87 145