ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FNCE598 Dönem Projesi - 5 - - - - - 5 5 - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmelii - - - - - - - - - - - -

Alan Dışı Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON501 Ekonomi Teorisi - - - - - - - - - - - -
ECON512 Finansal İktisat - - - - - - - - - - - -
ECON521 Uygulamalı Ekonometri - - - - - - - - - - - -
ISL503 Muhasebe 5 5 5 3 3 4 3 4 2 3 3 2
ISL505 Sayısal Yöntemler 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4
ISL509 Üretim Yönetimi 3 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 1
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - - -
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik - - - - - - - - - - - -
SY507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim 4 3 - - 4 4 4 1 4 1 1 1
ISL501 Çağdaş İşletmecilik - - - - - - - - - - - -
ISL502 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL506 Örgüt Teorisi - - - - - - - - - - - -
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği - - - - - - - - - - - -
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik - - - - - - - - - - - -
ISLE502 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - -
ISLE503 Ekonomi Teorisi - - - - - - - - - - - -
ISLE504 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISLE505 Örgüt Teorisi - - - - - - - - - - - -
ISLE506 Mali Tablolar Analizi - - - - - - - - - - - -
ISLE507 Muhasebe - - - - - - - - - - - -
ISLE508 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON505 Makroiktisat - - - - - - - - - - - -
FNCE504 Finansal Yönetim 4 3 - - 4 2 4 1 4 1 5 3
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 5 5 3 3 3 4 3 5 4 5 4 3
FNCE507 Uluslararası Finansman 3 5 5 4 5 2 5 1 5 1 5 3
FNCE508 Mali Analiz 5 5 4 4 3 5 3 5 3 5 3 2
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi 5 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 2
FNCE517 Finansal Piyasalar 4 5 2 1 4 3 3 - 3 5 4 2
ISL555 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
FNCE512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4
FNCE511 Finansla ilgili Temel Hukuk Bilgileri - 5 5 - - - - - - - - -
FNCE513 Risk Yönetimi 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 3
FNCE514 Muhasebe Kuramı ve Standartları 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3
FNCE515 Yönetim Muhasebesi 5 4 2 2 3 5 3 5 2 2 4 1
FNCE516 Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları 5 3 5 5 4 4 2 5 4 4 4 3
FNCE518 Finansal Ekonometri 3 4 3 1 3 4 2 2 3 5 3 1
ISL519 Dijital Finans - - - - - - - - - - - -
ISL479 Yönetim Bilgi Sistemleri - - - - - - - - - - - -
ISL480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği - - - - - - - - - - - -