ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

·         Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması

·         Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir