ADP - Araştırma Destek Programı

Atılım Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren desteklenen ADP programının amacı, hem Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde hem de Üniversitemiz tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda araştırmacılarımızın daha büyük hacimli dış fonlardan yararlanabilmelerine olanak sağlamak için bir ön çalışma ve alt yapı desteği sağlamaktır. ADP kapsamında geliştirilen projeler maksimum 12 ay süre ile desteklenmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.