AKTS - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 1 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar okur-yazarlığı ve yeterliliğini geliştirmek üzere bilgisayarların genel tanıtımını yapmak , temel bazı uygulama yazılımlarını öğretmek ve internet kullanımını geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar sistemlerinin temellerini tanımlayabilme
  • Internet, Web, çevrim-içi servisler, arama motorlarını kullanabilme
  • Kelime işleme ve bir dokümanı düzenleme yetkinliği
  • Elektronik tablolama programı üzerinde beceri sahibi olma
  • Bir yazılım aracı ile etkin sunular hazırlama
Dersin İçeriği Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim teknolojileri ve Internet Chapter 1 (ders kitabı)
2 Sistem Birimi Chapter 6
3 UygulamaYazılımları Chapter 3
4 Sistem Yazılımları Chapter 5
5 Öğrenme Yönetim Sistemi (Moodle) Ders Notları
6 Word ile bir doküman hazırlamak Chapters 1.1-1.2 (ders kitabı 2)
7 Bir dokümanı düzenlemek ve karakterleri biçimlemek Chapters 1.3-1.4 (ders kitabı 2)
8 Sihirbazlar ve şablonlar Chapters 1.7-1.8 (ders kitabı 2)
9 Microsoft Excel’e giriş – bir hesap tablosu yaramak Chapter 3.1-3.2 (ders kitabı)
10 Hesap tablosunun biçimleme ve görünümünü düzenleme Chapter 3.3
11 Formüller ve fonksiyonlar, istatistiksel analizler Chapter 3.5-3.7, 3.9
12 Grafikler ve çizelgeler Chapter 3.8
13 PowerPoint’e giriş ve bir sunum hazırlamak Chapters 2.1-2.2 (ders kitabı 2)
14 Bir dia gösterisi hazırlamak Chapters 2.3-2.4 (ders kitabı 2)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computing Essentials Complete Edition, 16/e 2008, Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, McGraw-Hill / Irwin
2. (*) Computer and Information Systems Laboratory Manual, 2004, Atılım University Publication, Department of Computer Engineering, Nevzat Sezer, Gül Tokdemir , Bülent G. Emiroğlu, Meltem G. Eryılmaz
Diğer Kaynaklar 3. Introduction to Computers & Information Systems, Larry Long, Nancy Long, Prentice Hall.
4. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J O'Leary, Linda I. O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 1 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 78