ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

İktisat Lisans programının süresi 8 yarıyıldır. Öğrenciler müfredattaki 40 zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli dersi tamamlayarak programı tamamlamış olurlar.