ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ENG-T101 Temel İngilizce I 2 2 3 4
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
MATH105 Analize Giriş 3 0 3 5
SOC101 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 5
Toplam 14 4 17 24

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
LAW111 Hukuka Giriş 3 0 3 5
HIST204T Uygarlık Tarihi 3 0 3 5
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
ENG-T102 Temel İngilizce II 2 2 3 4
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) 3 0 3 5
Toplam 16 2 17 26

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT207 Makro İktisat Teorisi I 3 0 3 6
IKT209 Mikro İktisat Teorisi I 3 0 3 6
IKT213 Matematiksel İktisat 3 0 3 4
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
MGMT203T Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 6
MATH293 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ECON206T Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
IKT208 Makro İktisat Teorisi II 3 0 3 6
IKT210 Mikro İktisat Teorisi II 3 0 3 6
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
MGMT204T Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 6
MATH294 Olasılık ve İstatistik II 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 31

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT301 Ekonometri I 3 0 3 6
IKT303 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 6
ECON315T(IKT125) İktisat Tarihi 3 0 3 6
IKT313 Uluslararası İktisat I 3 0 3 5
IKT309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler 3 0 3 6
Toplam 15 0 15 29

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT302 Ekonometri II 3 0 3 6
IKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 4
IKT314 Uluslararası İktisat II 3 0 3 6
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 3 0 3 6
IKT412 Kalkınma İktisadı 3 0 3 6
Toplam 15 0 15 28

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT422 Uluslararası Politik İktisat 3 0 3 6
IKT401 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 7
IKT407 İktisat Semineri 3 0 3 7
Toplam 9 0 9 20

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
Teknik Seçmeli 0 0 3 6
Toplam 0 0 3 6

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IKT405 Tarım Ekonomisi 3 0 3 6
IKT409 İktisadi Büyüme 3 0 3 6
IKT414 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 6
IKT424 Oyun Teorisi 3 0 3 6
IKT426 Finansal Ekonomi 3 0 3 6
IKT427 Kurumsal İktisat 3 0 3 6
IKT429 İktisatta Pratik Eğitim I 3 0 3 6
IKT430 İktisatta Pratik Eğitim II 3 0 3 6
IKT440 Rekabet İktisadı 3 0 3 6
IKT442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
IKT443 Girişimcilik 3 0 3 6
IKT444 Bilim ve Teknoloji Politikaları 3 0 3 6
IKT441 İnovasyon ve Etik 3 0 3 6
ECON419T Küreselleşme ve Bölgeselleşme 3 0 3 6
Toplam 42 0 42 84