AKTS - Kalkınma İktisadı

Kalkınma İktisadı (IKT412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalkınma İktisadı IKT412 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Özgür Bor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere kalkınma iktisadının temellerini öğretmek, neden bazı ülkerin fakir olduğunu ve kalkınmalarının nasıl sağlanacağını anlatmak amacıyla dizayn edilmiştir. Ders mikroekonomik konular üzerinde yoğunlaşacaktır. Ekonomik büyüme, gelir adaletsizliği, sağlık, eğitim, ve cinsiyet işlenecek konuların başında gelmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ana kavramları ve ana akım teorileri öğrenmek
  • Ekonomik teorileri ekonomik kalkınma ile ilişkilendirmek
  • Kalkınma iktisadındaki başlıca ampirik çalışmaları öğrenmek
Dersin İçeriği Ders kalkınma iktisadını hem teorik hem ampirik açıdan ele almaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalkınma iktisadının temelleri Todara & Smith pp. 2-40 (Ders notları)
2 Ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik Todara & Smith pp. 118-164 (Ders notları)
3 Ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik Todara & Smith pp. 118-164 (Ders notları)
4 Sağlık ekonomisi Todara & Smith pp. 382-425 (Ders notları)
5 Eğitim ekonomisi Todara & Smith pp. 382-425 (Ders notları)
6 Cinsiyet ve aile Todara & Smith pp. 284-315 (Ders notları)
7 Yardım ve kalkınma Todara & Smith pp. 731-767 (Ders notları)
8 Ara Sınav
9 Yolsuzluk Todara & Smith pp. 576-578 (Ders notları)
10 Mikrokredi Todara & Smith pp. 793-799 (Ders notları)
11 Kredi, tasarruf ve sigorta Ders notları
12 Tarım ekonomisi Todara & Smith pp. 437-489 (Ders notları)
13 Şehirleşme Todara & Smith pp. 330-375 (Ders notları)
14 Çevre ve kalkınma Todara & Smith pp. 490-532 (Ders notları)
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Todaro, M., S. Smith, Economic Development, 12/e
Diğer Kaynaklar 2. “Ulusların Düşüşü” by Daron Acemoglu and James Robinson.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 147