ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

İktisat Bölümü bilimsel araştırmaları ve yayınları, yetiştirdiği nitelikli öğrencileri ve toplumu bilgilendirecek faaliyetleri ile dinamik, üretken ve seçkin bir iktisat okulu olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere sağlam bir teorik temel üzerinde analitik düşünme ve sentez yapma yeteneği kazandırarak, iktisadi ve sosyal olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilen genç iktisatçılar yetiştirmeyi hedefler.