ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nün misyonu sağlam bir teorik temel sağlayan ve analitik düşünmeyi teşvik eden bir eğitim anlayışı ile iktisadi ve sosyal olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilen iktisatçılar yetiştirmektir.  Bölüm kaliteli bilimsel yayınları, mezunları ve toplumu yönlendiren faaliyetleri ile dinamik, üretken ve uluslararası saygınlığı olan bir iktisat okulu olmayı hedeflemektedir.