ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ya da iki ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt- Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde derse göre farklı notlandırma sistemleri oluşturulabilir. Bu konuda inisiyatif öğretim elemanınındır.