ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

Mezunlar, lisans diplomalarıyla yüksek lisans programlarına başvurabilirler.