ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

Mezuniyet Dereceleri şu şekildedir:
Başarılı                     2.00 – 2.49    
                                 2.50 – 2.99   .
Onur                         3.00 – 3.49  
Yüksek Onur              3.50 – 4.00