ECTS - - Türkçe İktisat Lisans Programı (2014-2015)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş - - - - - - - - - - - -
IKT101 İktisada Giriş I 5 - 5 2 3 4 2 - 4 3 - 4
ENG-T101 Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - -
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - -
MATH105 Analize Giriş - - - - - - - - - - - -
SOC101 Sosyolojiye Giriş - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT102 İktisada Giriş II 3 4 1 3 3 4 1 3 4 4 4 4
LAW111 Hukuka Giriş - - - - - - - - - - - -
HIST204T Uygarlık Tarihi 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 2 5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II - - - - - - - - - - - -
ENG-T102 Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - -
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) - - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT207 Makro İktisat Teorisi I 5 5 - 4 4 2 - - 4 3 1 4
IKT209 Mikro İktisat Teorisi I 5 1 5 4 4 5 1 4 5 5 1 3
IKT213 Matematiksel İktisat 4 3 3 - - 5 - - 3 3 2 1
ENG221 Temel İngilizce III - - - - - - - - - - - -
MGMT203T Muhasebe İlkeleri I - - - - - - - - - - - -
MATH293 Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ECON206T Araştırma Yöntemleri 5 - - - 4 5 - 4 5 5 4 4
IKT208 Makro İktisat Teorisi II 5 5 3 5 4 2 1 - 5 4 1 4
IKT210 Mikro İktisat Teorisi II 5 1 5 4 4 5 1 4 5 5 1 3
ENG222 Temel İngilizce IV - - - - - - - - - - - -
MGMT204T Muhasebe İlkeleri II - - - - - - - - - - - -
MATH294 Olasılık ve İstatistik II - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT301 Ekonometri I 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 3
IKT303 Para Teorisi ve Politikası 5 5 2 5 4 4 2 2 5 3 1 5
ECON315T(IKT125) İktisat Tarihi 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 2 5
IKT313 Uluslararası İktisat I 5 4 5 5 5 5 1 3 5 5 1 5
IKT309 Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler 5 5 4 2 3 4 2 - 4 3 - 4

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT302 Ekonometri II 3 4 4 3 2 5 5 3 3 3 2 3
IKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 2 5
IKT314 Uluslararası İktisat II 4 5 - 5 4 2 - - 4 3 2 4
IKT324 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 1
IKT412 Kalkınma İktisadı - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT422 Uluslararası Politik İktisat 3 4 - 4 5 - - 3 5 - - 5
IKT401 Türkiye Ekonomisi 3 3 2 5 2 - 1 3 5 3 3 5
IKT407 İktisat Semineri 4 5 4 5 - 5 4 4 5 5 5 5

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IKT405 Tarım Ekonomisi 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
IKT409 İktisadi Büyüme - - - - - - - - - - - -
IKT414 Çalışma Ekonomisi 5 3 5 5 4 3 2 3 5 3 3 5
IKT424 Oyun Teorisi - - - - - - - - - - - -
IKT426 Finansal Ekonomi - - - - - - - - - - - -
IKT427 Kurumsal İktisat - - - - - - - - - - - -
IKT429 İktisatta Pratik Eğitim I - - - - - - - - - - - -
IKT430 İktisatta Pratik Eğitim II - - - - - - - - - - - -
IKT440 Rekabet İktisadı - - - - - - - - - - - -
IKT442 Yenilik İktisadı 3 3 3 5 4 - - 5 5 2 4 5
IKT443 Girişimcilik - - - - - - - - - - - -
IKT444 Bilim ve Teknoloji Politikaları 3 3 3 5 4 - - 5 5 2 4 5
IKT441 İnovasyon ve Etik 3 1 1 1 5 1 - 4 5 5 5 -
ECON419T Küreselleşme ve Bölgeselleşme - - - - - - - - - - - -