AKTS - Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler

Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler (IKT309) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler IKT309 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ekinci
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersinin amacı öğrencilere temel ekonomik göstergeleri anlamayı ve yorumlamayı öğretmektir. Bu amaçla ekonomik göstergeler üzerinde yoğunlaşarak seçilmiş göstergelerin nasıl ele alınacağı ve kullanılacağı öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Ekonomide kullanılan temel göstergelerin ele alınması. 2- Temel göstergelerin ilgili ekonomik analiz ile nasıl değerlendirileceğinin öğretilmesi. 3-Ekonomi politikalarının uygulanışlarının ele alınması
Dersin İçeriği Goods, labor and financial markets; economic and financial indicators; GDP, GNP,growth, inflation, CPI, PPI, GDP deflator, unemployment rates, labor force participation rate, balance of payments, current account balance interest rates, exchange rates, budget, budget deficit

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1 Milli Gelir İstatistikleri ve Ekonomik Büyüme 2 Enflasyon ve fiyat endeksleri Ders Notları 3 İşsizlik ve ilgili göstergeleri Ders Notları 4 Finansal Piyasaların Analizi-1 Ders Notları 5 Finansal Piyasaların Analizi-2 Ders Notları 6 Makroekonomik politikalar, Ders Notları 7 Makroekonomik politikalarDers Notları 8 Finansal sistem Ders Notları 9 Para Politikası Ders Notları 10 Bütçe ve Bütçe Açığı Ders Notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çolak, O. M & Aktas, A. (2009) Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Eflatun Yayınevi, Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5
Ödevler 8 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 1 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 1 2
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 158