AKTS - Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri (ECON206T) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri ECON206T 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra Şengör Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Bazı toplumsal araştırma yöntemlerini öğrenmek, araştırma teknikleri ve becerilerini geliştirerek bunların iktisat alanında nasıl kullanılabileceklerini anlamak • Sosyal bilimleri meydana getiren belli başlı bilgikuramsal yaklaşımları mukayeseli olarak öğrenmek • Araştırma tasarımı ve analiz becerisi edindirmek • Bazı nitel analiz yöntemlerini öğrenmek • Bazı nicel analiz yöntemlerini öğrenmek • Toplumsal araştırmada etik meseleleri öğrenmek • İktisadın herhangi bir alanında bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağına dair bilgiyi geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma sorusunu iyi bir biçimde formüle edebilmesi ve araştırma tasarımını doğru bir biçimde yapabilmesi
  • Farklı yöntemleri yerli yerinde kullanarak kendi verilerini toplayabilmesi.
  • Nitel ve nicel verileri bilgisayar temelli becerileri doğrultusunda işleyebilmesi,
  • Kendisi ve diğer sosyal bilimciler tarafından ortaya koyulan araştırmaları eleştirel bir biçimde değerlendirebilmesi.
Dersin İçeriği 1. Bilim ve Araştırma 2. Toplumsal Araştırmanın Boyutları 3. Kuram ve Toplumsal Araştırma 4. Metodolojinin Anlamları 5. Literatür Değerlendirmesi ve Etik Meseleler 6. Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları 7. Nitel ve Nicel Ölçüm 8. Nitel ve Nicel Örneklem Toplama 9. Nicel Veri Analizi 10. Nitel Veri Analizi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim ve Araştırma
2 Bilim ve Araştırma Ders Notları
3 Toplumsal Araştırmanın Boyutları Ders Notları
4 Kuram ve Toplumsal Araştırma Ders Notları
5 Kuram ve Toplumsal Araştırma Ders Notları
6 Metodolojinin Anlamları Ders Notları
7 Metodolojinin Anlamları Ders Notları
8 Arasınav
9 Literatür Değerlendirmesi ve Etik Meseleler Ders Notları
10 Literatür Değerlendirmesi ve Etik Meseleler Ders Notları
11 Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları Ders Notları
12 Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları Ders Notları
13 Nitel ve Nicel Ölçüm ve Örneklem Toplama ders Notları
14 Nitel ve Nicel Veri Analizi Ders Notları
15 Uygulama
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. W. Lawrence Neuman (2006); Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches – Pearson Education and Allyn Bacon (USA)
2. M Saunders et. al. (2003); Research Methods for Business Students – Prentice Hall.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 91