AKTS - Çalışma Ekonomisi

Çalışma Ekonomisi (IKT414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çalışma Ekonomisi IKT414 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı işgücü piyasalarına ilişkin kuramları ve uygulamaları eleştirel bir bakış açısı içinde irdelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. İşgücü piyaslarında ekonomik davranışlarla ilgili çeşitli kuramları kavramak
  • 2. İşgücü piyasaları kuramlarıyla ilgili ampirik çalışmaları değerlendirmek
  • 3. Önerilen veya uygulanmakta olan işgücü piyasalarıyla ilgili devlet politikalarının etkinliğini değerlendirebilmek
  • 4. Ҫeşitli işgücü piyasaları konuları üzerine görüş belirleme, ifade etme ve sunma konularında deneyim kazanmak
Dersin İçeriği İşgücü piyasalarına genel bakış; ücret farklılıkları, işgücü arzı kuramları; beşeri sermaye, işgücü göçü, işgücü piyasalarında ayrımcılık, sendikalar, işsizlik ve makro politikalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ehrenberg & Smith, ss. 1-15
2 İşgücü Piyasalarına Genel Bakış Ehrenberg & Smith, ss. 25-57
3 İşgücü Talebi Ehrenberg & Smith, ss. 59-84
4 İşgücü Talebi Esneklikleri Ehrenberg & Smith, pp. 93-121
5 İşgücü Piyasalarında Bazı Katılıklar Ehrenberg & Smith, ss. 129-164
6 İşgücü Arzı: İşgücü Piyasasına Katılım Kararı Ehrenberg & Smith, pp. 165-205
7 İşgücü Arzı: Hanehalkı Üretimi, Ail eve Yaşam Döngüsü Ehrenberg & Smith, ss. 207-237
8 ARA SINAV
9 Beşeri Sermaye Yatırımı: Okul ve İş Eğitimi Ehrenberg & Smith, ss. 275-312
10 İşgücü Hareketliliği: Göç ve İşgücü Devri Ehrenberg & Smith, ss. 323-352
11 Ücretler ve Üretkenlik Ehrenberg & Smith, pp. 353-387
12 İşgücü Piyasalarında Cinsiyet, Irk ve Etnik Kimlik Ayrımcılığı Ehrenberg & Smith, pp. 389-432
13 Sendikalar Ehrenberg & Smith, pp. 437-481
14 İşsizlik Ehrenberg & Smith, pp. 517-551v
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. G. Ehrenberg and R. G. Smith (2006) Modern Labor Economics: Theory and Public Policy 9/e, Addison-Wesley.
Diğer Kaynaklar 2. M. Gunderson and C. Riddell (1988) Labour Market Economics: Theory, Evidence and Policy in Canada, Second Edition, McGraw-Hill-Ryerson.
3. İşgücü piyasası vaka çalışmaları – Türk gazetelerinden örnekler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama 1 1 1
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 149