AKTS - Uluslararası İktisat II

Uluslararası İktisat II (IKT314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası İktisat II IKT314 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilerin uluslararası makroiktisadın temel kavram ve modellerini orta düzeyde öğrenmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası (açık ekonomi) makroiktisadın temel modellerini orta düzeyde öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Makroekonomik analizin yöntem ve araçlarını öğretmeyi hedeflemektedir.
  • Temel modellerin ve kavramların, Türkiye ve Dünya ekonomisindeki temel olayları ve problemleri açıklamak ve yorumlamak amacıyla, nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği Milli gelir muhasebesi; ödemeler dengesi; kısa ve uzun dönemde para, faiz, kur ve fiyat düzeyi; enflasyon ve kur: üretim (output) ve kur: kısa ve uzun dönem (DD-AA modeli); sabit kur ve müdahale; kur rejimi seçimi; açık ekonomide makroekonomik politika.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel (kuş bakışı) Değerlendirmesi
2 Milli Gelir Muhasebesi ve İlgili Kavramlar ss. 278-291 Ders Notu
3 Ödemeler Bilançosu ss. 291-302
4 Döviz Piyasası ss. 306-337
5 Para, Faiz ve Kur: Kısa Dönem ss. 338-366
6 Fiyat Düzeyi, Enflasyon ve Kur: Uzun Dönem ss. 369-400
7 Açık Ekonomi IS-LM Modeli: Gözden Geçirme Handout
8 Arasınav
9 Çıktı (Output) ve Kur: Kısa ve Uzun Dönem (DD-AA modeli) ss. 407-441
10 Sabit Kur ve Müdahale ss. 447-477
11 Kur Rejimi Seçimi Handout
12 Açık Ekonomide Makroekonomik Politika: Temel Konular Ders Notu
13 Seçilmiş Konular I
14 Seçilmiş Konular II
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Krugman, P. R. and Obstfeld, M. (2006) International Economics: Theory and Policy, 7th Edition, Pearson/Addison-Wesley
Diğer Kaynaklar 2. Salvatore, D. (2004) International Economics, 8th Edition, John Wiley
3. Appleyard, D. R., Field, A. J. and Cobb, S. L. (2006) International Economics, 5th Edition, McGraw-Hill.
4. Dornbusch, R., Fischer, S. and Startz R. (2008) Macroeconomics, 10th Edition, McGraw-Hill.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 161