AKTS - Girişimcilik

Girişimcilik (IKT443) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Girişimcilik IKT443 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste girişimcilik kavramı, girişimcilerin karakteristik özellikleri, iş fikri ve strateji, iş modeli, iş fikrini çevreleyen koşulların analizi, ve girişimcinin iş fikrini fikir aşamasından gerçek bir firma aşamasına kadar götürürken yaşayacağı basamakları tanıtmak amaçlanmaktadır. Öğrencilere girişimcilik sürecinde ihtiyaç duyacakları becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin 3-4 kişilik takımlar halinde sömestr boyunca bir proje üzerinde çalışmaları beklenmektedir. Multi-disipliner bir ortamda farklı fakültelerden öğrencilerin katılımı ile bir iş fikrini alıp iş modeli ve iş planı ile somutlaştırmaları beklenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci herkeste bir miktar girişimcilik potansiyeli olduğunu fakat girişimci olmak için bilinçli bir karar vermek ve yaşam biçimi seçmek gerektiğini belirtebilir
  • Öğrenci mucitlik ile girişimcilik arasındaki farkı belirtebilir
  • Öğrenci takım halinde çalışabilir
  • Öğrenci bir iş fikrini iş planına götürme aşamalarını takip edebilir
Dersin İçeriği Girişimciliğin önemi, doğası, geçmişi, girişimci bakış açısı ve içgirişimci yaklaşımı, inovatif süreçler, iş fikri, iş kurarkenki opsiyonlar, pazarlama, finansal planlama, yeni kurulan şirket stratejileri ve yatırımcılara yaklaşım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimcilik, İçgirişimcilikNedir? Müftüoğlu ve Haliloğlu, birinci bölüm
2 Buluş ve Yaratıcılık Arasındaki Fark Müftüoğlu ve Haliloğlu, bölüm 2
3 Girişimci Özellikleri Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 3
4 FırsatlarıGörebiliyormusunuz Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 4
5 Statejik Düşünmenin Önemi Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 5
6 İş Kurma Alternatifleri Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 6
7 Ara sınav
8 İşplanının temel öğeleri Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 7
9 Hedef Pazarı Belirleme, Rakip Analizi Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 8
10 Pazarlama Karması, Ürün Tanımı, Ürün Ömrü Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 9
11 Fiyatlandırma, benze rürünlerin fiyatları, maliyet Müftüoğlu ve Haliloğlu bölüm 10
12 Atölye Çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
13 Atölye çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
14 Atölye Çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
15 Atölye çalışmaları KOSGEB iş planının ilgili kısımlarının doldurulması
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. NasılGirişimciOlunur?”, Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, NeclaHaliloğlu, TurhanKitabevi, 2. baskı 2011, Ankara
Diğer Kaynaklar 2. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Norman M. Scarborough, 6th edition, Pearson, 2011, New Jersey.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 149