AKTS - Rekabet İktisadı

Rekabet İktisadı (IKT440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rekabet İktisadı IKT440 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra Şengör Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste devletin neden ve nasıl piyasalara müdahale ettiği incelenecektir. Mikroiktisadın bazı temel kavramları irdelendikten sonra ders gerçek dünya uygulamaları ve piyasa yapıları üzerine odaklanılacaktır. Derste öğrenciler, kartel, tekel ve birleşmeler ile ilgili olarak rekabet hukukunun temellerini öğreneceklerdir. Ders, bu bağlamda, Türkiye, AB ülkeleri ve ABD’den çok sayıda örnek olay incelemesini içerecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devletin neden piyasaları düzenlediğinin öğrenilmesi.
  • Gerçek dünyada piyasa ekonomilerinde firmaların nasıl çalıştığının anlaşılması.
  • Rekabetin düzenlenmesinin ve bunun arkasındaki iktisadi teorinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Eksik rekabetçi piyasalardaki firma davranışı; hükümetlerin rekabeti ve piyasa gücünü düzenlemesi; rekabet ve regülasyon, piyasa yapıları, endüstri analizi, piyasaya giriş engelleri, fiyat farklılaştırması, tekelleşme, piyasa gücü, karteller, Türkiye?de kartel düzenlemeleri, özelleştirme, dikey bütünleşme, ekonomik regülasyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Dersle ilgili Genel Bilgi
2 Rekabet ve Regülasyon Besanko vd. Bölüm 1
3 Piyasa Yapıları Besanko vd. Bölüm 2
4 Yapı -Davranış-Performans Paradigması Endüstri Analizi Nicholson & Snyder, Bölüm 9 Besanko vd. Bölüm 8
5 Talep-Arz ve Rekabette Piyasa Kavramı Besanko vd. Bölüm 11
6 Giriş ve Çıkış – Giriş Engelleri Fiyat Farklılaştırması Nicholson & Snyder Bölüm 11
7 Tekelleşme Piyasa Gücü Besanko vd. Bölüm 10
8 Ara sınav
9 Örnek Olay Çalışması – Ağ Endüstrisi Fiyat Rekabetinin Dinamikleri Nicholson & Snyder, Bölüm 12
10 Ortak Fiyatlandırma – Fiyat Dışı Rekabet Kartelleri Ders notları
11 Türkiye’de Kartel Düzenlemeleri Ders notları
12 Birleşmeler ve Birleşme Düzenlemeleri Özelleştirme Ders Notları
13 Dikey Bütünleşme Ders notları
14 Ekonomik Regülasyon Ders Notları
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. and Schaefer, S., Economics of Strategy, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2010.
2. Nicholson, W. and Snyder, C., Theory and Application of Intermediate Microeconomics, 11th Edition, South-Western, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 5
Ödevler 5 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 11 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 İletişim becerisini geliştirmek
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5 25
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 158