AKTS - Mikro İktisat Teorisi II

Mikro İktisat Teorisi II (IKT210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikro İktisat Teorisi II IKT210 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ECON 201T-ECON 209T
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga Omay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1.Mikroiktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde sunmak 2.Öğrencileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerle donatmak 3.Öğrencileri daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Öğrencilerin mikroiktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde öğrenmeleri
  • Öğrencilerin, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik aletlerleri edinmeleri
Dersin İçeriği Üretim fonksiyonları, maliyet fonksiyonları; kâr maksimizasyonu; farklı piyasa türleri, tekel, tam rekabet, eksik rekabet; emek ve sermaye piyasaları, genel denge ve refah.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Değerlendirme
2 Monopoli Mathis ve Koscianski, s.383-409
3 Monopoliyle ilgili Genel Başlıklar Mathis ve Koscianski, s.410-441
4 Monopoliyle ilgili Genel Başlıklar Mathis ve Koscianski, s. 410-441
5 Monopoliyle ilgili Genel Başlıklar Mathis ve Koscianski, s.410-441
6 Oligopoli Mathis and Koscianski, s. 442-474
7 Oyun Teorisi Uygulamaları ve Oligopolistik Firma Davranışı Mathis ve Koscianski, s. 475-501
8 Arasınav
9 Monopolistik Rekabet Mathis ve Koscianski, s. 515-551
10 Emek Talebi Mathis ve Koscianski, s. 515-551
11 Emek Talebi Mathis ve Koscianski, s. 515-551
12 Emek Arzı Mathis ve Koscianski, s. 579-613
13 Sermaye Piyasaları Mathis ve Koscianski, s. 615-635
14 Genel Denge Analizi Mathis ve Koscianski, s. 636-660
15 Genel Denge Analizi Mathis ve Koscianski, s. 636-660
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microeconomic Theory: An Integrated Approach; Stephen Mathis and Janet Koscianski; Prentice Hall; New Jersey; 2002.
2. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Walter Nicholson , 9th Edition, Thomson Learning, Australia et. al.,2004.
3. Intermediate Microeconomics, Hal R. Varian, 5th Edition, W. W. Norton  Company, New York and London, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek X
2 Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
3 Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek X
4 Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak X
5 Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek X
6 Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek X
7 Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek X
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek X
9 Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak X
10 Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek X
11 İletişim becerisini geliştirmek X
12 Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 147