AKTS - Doktora Tezi

Doktora Tezi (MDES697) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doktora Tezi MDES697 0 0 0 0 150
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Uzaktan, Yüz Yüze, Karma
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Tez Danışmanı (+ Tez Eşdanışmanı) / Thesis Supervisor (+Thesis Co-supervisor)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tez izleme komitesine verilen “Tez İzleme Raporu I”, "Tez İzleme Raporu II" ve "Tez İzleme Raporu III" ve bu kapsamda yapılan sözlü sunumlar sonrası doktora adayının güncel araştırma çalışmasının değerlendirilmesi şeklinde olup Tez jürisi ile birlikte ideal olarak dört dönemlik bir periyodu kapsar. Tez jürisine girebilmek için doktora öğrencisinin tezinden ürettiği bir çalışmayı ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul alması gerekmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • “mühendislik sistemlerinin modellenmesi ve tasarımı” konularında sistematik bilgi birikimi ve anlayışı.
  • Öngörülemeyen sorunların altında bir araştırma projesinde kavramsallaştırma, modelleme, tasarlama ve uygulama düzeylerinde araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi.
  • Temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarını ileri düzeyde üstlenebilecek duruşun geliştirilmesi.
  • Profesyonel ortamlarda karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda kişisel sorumluluk ve otonom yetki için profesyonel yetenekler kazanılması.
Dersin İçeriği Tez protokolünde belirtilen tez konusu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 3 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 4 50
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 80 41 3280
Sunum/Seminer Hazırlama 5 100 500
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 3780