ECTS - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Doç. Dr. Ender Keskinkılıç (MODES EABD Başkanı)