ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Prof. Dr. Ender Keskinkılıç (MODES EABD Başkanı)