ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından önerilen disiplinlerarası "Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Programı" YÖK tarafından onaylanmış ve Şubat 2007 tarihinden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. "Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES) Doktora Programı araştırma ağırlıklı, disiplinlerarası ve tez tabanlı özgün bir programdır.

 

Doktora programının açılması ile ilgili  temel gerekçeler şunlardır:

  • Toplumda araştırma ortamının gelişmesine katkıda bulunarak, üniversite-sanayi ilişkilerini uygulamalı araştırma projeleri ve akademik çalışmalarla kuvvetlendirmek.

  • Endüstri ve üniversite katkıları ile hazırlanmış projelere nitelikli araştırmacılar yetiştirmek.

  • Üniversite ve araştırma kurumlarına nitelikli öğretim üyesi ve uzman araştırmacı yetiştirmek.

MODES özgün niteliklere sahip bir program olarak tasarlanmıştır. Programın ders yapısı ve tez konularının seçimi ve uygulaması temel gerekçelerle uyumlu ve özgün nitelikli olarak planlanmıştır.  Programın  ders yapılanması şu nitelikleri taşımaktadır:

  • Programda sunulan disiplinlerarası dersler, adayların geniş bir bilimsel ve teknolojik görüş açısı  kazanmasını sağlamaktadır. Böylece adayların disiplinlerarası veya çok disiplinli araştırmalar için uygun yetenek ve bilgi birikimi kazanması planlanmıştır. 

  • Programda uygulanan ve seçmeli derslerle desteklenen ders dağılım yapısı, adayların istenen alanda uzmanlaşmasını sağlamaktadır.