ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES682 Seminer 0 0 0 5
MDES697 Doktora Tezi 0 0 0 150
MDES689 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
MDES691 Tez Önerisi 0 0 0 20
FBE-MODES-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MDES-DR-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 21 240

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
MDES601 Özel Konular 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 3 0 3 5
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 3 0 3 5
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 3 0 3 5
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 3 0 3 5
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 3 0 3 5
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 3 0 3 5
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MDES677 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 3 0 3 5
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 3 0 3 5
MDES683 Plastisite Teorisi 3 0 3 5
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği 3 2 4 6
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
MDES632 Tasarım için Güvenilirlik 3 0 3 5
MDES646 İleri Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
MDES660 Hesaplama Teorisi 3 0 3 5
MDES661 Biçimsel Diller ve Özdevinirler 3 0 3 5
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 3 5
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
CEAC571 Membran Bilimi ve Prosesleri 3 0 3 5
CEAC572 Elektromembran Prosesler 3 0 3 5
EE606 Özel Konular 3 0 3 5
CE565 Proje Risk Yönetimi 3 0 3 5
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller 3 0 3 5
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları 3 0 3 5
CE505 Barajların Tasarımı 3 0 3 5
CE506 Şehir Hidroliği 3 0 3 5
CE507 Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Tasarımı 3 0 3 5
CE508 Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı 3 0 3 5
CE510 İleri Çelik Tasarımı 3 0 3 5
CE511 Ulaştırma Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı 3 0 3 5
CE512 Coğrafi Bilgi Sistemleri Prensipleri 2 2 3 5
CE516 Geoteknik Arazi Çalışmaları 3 0 3 5
CE517 Kaya Mekaniği 3 0 3 5
CE518 Şev Duraylılığı 3 0 3 5
CE519 İleri Yapı Analizi 3 0 3 5
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği 3 0 3 5
CE522 Tünelcilik 3 0 3 5
CMPE524 İleri Algoritma 3 0 3 5
CE524 Yapısal Sistemler 3 0 3 5
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama 3 0 3 5
CE525 Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı 3 0 3 5
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 0 3 5
CE527 Deprem Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE535 Siber Güvenlik 3 0 3 5
CE529 Sulama ve Drenaj 3 0 3 5
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama 3 0 3 5
CE533 Kıyı Yapıları Tasarımı 3 0 3 5
CMPE537 Dağıtık Hesaplama 3 0 3 5
CE534 İleri Ulaştırma Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri 3 0 3 5
CE535 İleri Trafik Mühendisliği 3 0 3 5
CMPE563 Bilgi Erişimi 3 0 3 5
CE542 İleri Yapı Malzemeleri 3 0 3 5
CMPE566 İleri Veri Madenciliği 3 0 3 5
CE543 İleri Beton Malzemeleri 3 0 3 5
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri 3 0 3 5
CE550 Öngerilmeli Beton 3 0 3 5
CMPE578 Sızma Testleri 3 0 3 5
CE554 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3 5
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler 3 0 3 5
CE556 Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı 3 0 3 5
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri 3 0 3 5
CE563 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri 3 0 3 5
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri 0 0 3 5
CE564 İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi 3 0 3 5
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri 3 0 3 5
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler 3 0 3 5
CE567 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz 3 0 3 5
CMPE564 Doğal Hesaplama 3 0 3 5
CE570 Açık Kanal Hidroliği 3 0 3 5
CMPE565 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
CE571 Kıyı Alanları Yönetimi 3 0 3 5
CMPE567 Semantik Web Programlama 3 0 3 5
CE573 Kıyı Hidroliği 3 0 3 5
CMPE568 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama 3 0 3 5
MDES667 Hedef Takibinin Temelleri 3 0 3 5
MATE585 Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri 3 0 3 5
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
ISE516 İş Süreci Yönetimi 3 0 3 5
CEAC501 İleri Organik Kimya 3 0 3 5
CEAC502 İleri Biyokimya 3 0 3 5
CEAC504 İleri Analitik Kimya 3 0 3 5
CEAC505 İleri Fiziko Kimya 3 2 3 5
CEAC511 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji 3 0 3 5
CEAC516 Biyoloji 3 0 3 5
CEAC519 Biyokimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
CEAC524 Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari 3 0 3 5
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 3 0 3 5
CEAC540 Kimyasal Proses Endüstrileri 3 0 3 5
CEAC551 Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler 3 0 3 5
CEAC552 Endüstriyel Polimerler 3 0 3 5
CEAC557 İletken Polimerler 3 0 3 5
CEAC577 Petrol Rafineri Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC578 Endüstriyel Tesis Yatırımları 3 0 3 5
EE503 Doğrusal Sistemler Teorisi 3 0 3 5
EE504 Sistem Analizine Giriş 3 0 3 5
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları 3 0 3 5
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 3 5
EE531 Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı 3 0 3 5
EE533 Kablosuz Ağlar 3 0 3 5
EE539 Optik Haberleşme 3 0 3 5
EE542 Elektronik Harp Sistemleri 3 0 3 5
EE543 Haberleşme Ağı Tasarımı 3 0 3 5
EE551 Güç İletim Hatları Mühendisliği 3 0 3 5
EE553 Elektrik Makinalarının Dinamiği 3 0 3 5
EE571 Sayısal Sinyal Analizi 3 0 3 5
EE572 Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları 3 0 3 5
EE573 Bilgisayarla Görme 3 0 3 5
EE574 İleri Mühendislik Elektromanyetiği 3 0 3 5
EE575 RF Entegre Devre Tasarımı 3 0 3 5
IE502 Doğrusal Programlama 3 0 3 5
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı 3 0 3 5
IE504 Sistem Simülasyonu 3 0 3 5
IE506 Kesikli Programlama 3 0 3 5
IE508 Stokastik Süreçler 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
IE510 Şebeke Modelleri 3 0 3 5
IE511 Sezgisel Yöntemler 3 0 3 5
IE512 Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi 3 0 3 5
IE513 Stratejik Planlama 3 0 3 5
IE514 Karar Destek Sistemleri 3 0 3 5
IE515 Çok Ölçütlü Karar Verme 3 0 3 5
IE516 E-İş 3 0 3 5
IE517 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 5
IE518 Mühendislik Tasarım Ekonomisi 3 0 3 5
IE519 Tahmin 3 0 3 5
IE520 Lojistik ve Envanter Sistemleri 3 0 3 5
IE521 Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler 3 0 3 5
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim 3 0 3 5
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları 3 0 3 5
ISE513 Sistem Entegrasyonu 3 0 3 5
ISE514 Bulut Bilişim 3 0 3 5
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme 3 0 3 5
ISE542 BT Güvenliği 3 0 3 5
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama 3 0 3 5
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri 3 0 3 5
ISE563 Uygulama Yönetimi 3 0 3 5
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı 3 0 3 5
MATH521 Sayısal Analiz I 3 0 3 5
MATH522 Sayısal Analiz II 3 0 3 5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 3 0 3 5
MATH543 Grup Teori I 3 0 3 5
MATH552 Kompleks Analiz 3 0 3 5
MATH557 Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 3 5
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler 3 0 3 5
MATH571 Topoloji 3 0 3 5
MATH575 Çokkatlılar Üzerinde Analiz 3 0 3 5
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş 3 0 3 5
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş 3 0 3 5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 3 0 3 5
MATH546 Galois Kuramı 3 0 3 5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 3 0 3 5
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar 3 0 3 5
MATH574 Riemann Geometrisi 3 0 3 5
MATH582 Yaklaştırım Teorisi 3 0 3 5
MATH547 Cebirsel Geometri 3 0 3 5
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH563 Fark Denklemleri 3 0 3 5
MATH573 Cebirsel Topoloji 3 0 3 5
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal Olmayan Problemler 3 0 3 5
MATH576 Diferansiyel Topoloji 3 0 3 5
MATH585 Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MECE525 Akıllı Kontrol 3 0 3 5
MECE539 Uçan Robotlar 3 0 3 5
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji 3 0 3 5
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 3 0 3 5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 3 0 3 5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi 3 0 3 5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi 3 0 3 5
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi 3 0 3 5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I 3 0 3 5
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi 3 0 3 5
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler 3 0 3 5
MDES675 Çoklu Erkin Sistemleri 3 0 3 5
MDES681 Yapı Dinamiği için Bilgisayar Programlaması 3 0 3 5
MDES684 Kompozit Malzemelerin Mekaniği 3 0 3 5
MDES685 Tünelcilikte İleri Konular 3 0 3 5
MDES687 Polimer İşlemenin Prensipleri 3 0 3 5
MDES688 Malzeme İşlemede Transport Fenomeni 3 0 3 5
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I 3 0 3 5
ME673 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3 5
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller 3 0 3 5
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 5
CEAC555 Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar 3 0 3 5
MATH555 Bernstein Polinomları 3 0 3 5
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler 3 0 3 5
MECE522 Kontrol Mühendisliği II 3 0 3 5
MECE511 Duyucular, Eyleyiciler ve Arayüz 3 0 3 5
MECE570 Sistem Kuramı 3 0 3 5
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları 3 0 3 5
CEAC556 Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım 3 0 3 5
CEAC515 Protein Biyokimyası ve Proteomik 3 0 3 5
ISE555 BT Ekonomisi 3 0 3 5
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif 3 0 3 5
MECE521 Kontrol Mühendisliği I 3 0 3 5
MECE531 İleri Dinamik 2 0 3 5
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı 3 0 3 5
CEAC514 Hücre Kültürü Teknikleri 3 0 3 5
ME611 Nükleer Mühendislik I 3 0 3 5
ME612 Nükleer Mühendislik II 3 0 3 5
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
EE545 Radar Sinyal İşleme 3 0 3 5
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi 3 0 3 5
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ME641 İleri Termodinamik 3 0 3 5
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik 3 0 3 5
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu 3 0 3 5
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular 3 0 3 5
ME662 Sürekli Ortam Kuramı II 3 0 3 5
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I 3 0 3 5
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II 3 0 3 5
ME667 Plastisite Kuramı 3 0 3 5
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı 3 0 3 5
ME669 Metal Kesme Kuramı 3 0 3 5
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı 3 0 3 5
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları 3 0 3 5
ME675 Polimer İşlemenin Esasları 3 0 3 5
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji 3 0 3 5
ME678 Küresel Otomobil İmalatı 3 0 3 5
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları 3 0 3 5
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi 3 0 3 5
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II 3 0 3 5
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
ME631 İleri Isı İletimi 3 0 3 5
Toplam 772 6 778 1296