ECTS - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
MDES6C1 Çekirdek Ders-1 3 0 3 5
MDES6F1 Odak Ders-1 3 0 3 5
MDES6E1 Seçmeli Ders-1 3 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MODES-DR-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 30 50

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES6C2 Çekirdek Ders-2 3 0 3 5
MDES6F2 Odak Ders-2 3 0 3 5
MDES6E2 Seçmeli Ders-2 3 0 3 5
MDES682 Seminer 0 0 0 5
Toplam 9 0 9 20

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES689 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
Toplam 0 0 0 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES691 Tez Önerisi 0 0 0 20
Toplam 0 0 0 20

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES697 Doktora Tezi 0 0 0 150
Toplam 0 0 0 150

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MDES601 Özel Konular 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Analiz 3 0 3 5
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 3 0 3 5
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 3 0 3 5
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 3 0 3 5
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 3 0 3 5
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 3 0 3 5
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 3 0 3 5
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MDES677 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 3 0 3 5
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 3 0 3 5
MDES683 Plastisite Teorisi 3 0 3 5
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
Toplam 84 0 84 140