AKTS - Doku Mühendisliği Temel Prensipleri

Doku Mühendisliği Temel Prensipleri (MDES686) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doku Mühendisliği Temel Prensipleri MDES686 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Normal ve patolojik memeli dokularında yapı fonksiyon ilişkisinin anlaşılması ve dokuların tamiri, iyileştirilmesi için gerekli biyolojik bileşenlerin yerini alacak malzemelerin geliştirilmesi için mühendislik ve yaşam bilimlerinin temel prensip ve metotları arasındaki korelasyon öğrencilere bu ders ile verilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu derste özellikle çokdisiplinli alanlar için altyapılarını (mühendislik, biyolojik bilimler vs.,) nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Mühendislik analiz metotlarını ve biyolojik etkileşimleri nasıl birleştirecekleri hakkında deneyim elde edeceklerdir.
Dersin İçeriği Hücre-doku kavramları, hücre doku temel prensipleri, doku mühendisliği, biyomalzemeler, proteinler, biyomalzeme yüzey etkileşimleri, doku mikroçevresi, organ kayıpları ve yenilenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre-doku kavramları, yapısal özellikler, metabolik fonksiyonlar. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
2 Hücre-doku temel prensipleri, pratik örnekler. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
3 Doku mühendisliği, biyomalzemeler, sistemler. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
4 Proteinler, biyomalzemeler, yüzey etkileşimleri. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
5 Hücre-biyomalzeme etkileşimleri Verilen kaynakların ilgili sayfaları
6 Organ kaybı ve yenilenmesi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
7 Doku fonksiyonlarında kütle transferinin rolü. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
8 Hücre fonksiyonlarında kayma kuvvetinin etkileri. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
9 Doku mikroçevresi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
10 Doku mühendisliği prensiplerini kullanarak çeşitli dokuların üretimi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
11 İmplantasyon ve implantasyon sonrası doku reaksiyonları. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
12 Biyoreaktörler. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
13 Dokuların saklanması. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
14 Gen terapisi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
15 Doku mühendisliği için biyomalzeme tasarımı. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
16 Verilen konuların kısa özeti ve değerlendirme. Verilen kaynakların ilgili sayfaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -
Diğer Kaynaklar 2. Principles of Tissue Engineering, Robert P. Lanza, Robert Langer, Joseph Vacanti, Academic Press, 4th ed., 2013.
3. Biomaterials, Intersection of Biology and Materials Science, J. S. Temenoff, A. G. Mikos, Pearson Prentice Hall, 2008.
4. Bioengineering Fundamentals, Ann Saterbak, Larry V. McIntire, Ka-Yiu San, Pearson Prentice Hall, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum - -
Projeler 2 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 136