ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES) Doktora Programını tamamlayan öğrencilerin bir kısmı akademisyen olarak bilimsel çalışmalara devam etmekte, bir kısmı da kamuda / özel sektörde görev yapmaktadırlar.