ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8
Bilgi 1 1 Bilgi
2 2
Beceriler 1 1 Beceriler
2 2
3 3
4 4
5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2
3
4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2