ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES682 Seminer 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES697 Doktora Tezi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES689 Yeterlilik Sınavı 5 5 3 3 4 4 1 1
MDES691 Tez Önerisi 5 5 4 2 5 2 1 1
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 5 1 5 2 3 1 1
MDES601 Özel Konular 5 5 4 5 4 5 4 4
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 5 5 5 5 3 4 5 3
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 5 5 5 5 3 4 5 3
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 5 5 5 4 3 4 5 4
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 5 5 5 4 4 4 4 4
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 5 5 5 2 5 4 4 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 5 4 5 3 3 4 4 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 5 5 4 4 4 4 4 5
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı 5 5 4 4 4 4 4 4
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 5 5 5 4 4 4 4 3
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 5 5 4 4 5 5 5 4
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 5 5 4 4 4 4 4 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 5 5 5 5 5 5 4 3
MDES654 Karar Verme Analizi 5 5 5 4 4 4 4 3
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 5 5 4 4 4 5 4 4
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 5 5 4 4 4 5 4 4
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 5 4 4 5 4 4 5 3
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 4 5 4 5 4 5 4 4
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 5 4 4 5 4 5 4 3
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 4 3 1 3 4 4 3
MDES677 İleri Yapay Zeka 4 4 4 4 4 4 4 4
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 5 5 4 4 5 4 5 4
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 5 5 4 4 5 4 5 4
MDES683 Plastisite Teorisi 5 5 4 4 4 4 4 3
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 4 5 4 5 4 4 5 3
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 5 5 4 5 5 5 4 3
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 5 5 4 5 5 5 5 5
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği - - - - - - - -
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler - - - - - - - -
CEAC503 İleri Anorganik Kimya - - - - - - - -
MDES632 Tasarım için Güvenilirlik - - - - - - - -
MDES646 İleri Yönetim Bilgi Sistemleri - - - - - - - -
MDES660 Hesaplama Teorisi - - - - - - - -
MDES661 Biçimsel Diller ve Özdevinirler - - - - - - - -
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi - - - - - - - -
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - -
CEAC571 Membran Bilimi ve Prosesleri - - - - - - - -
CEAC572 Elektromembran Prosesler - - - - - - - -
EE606 Özel Konular - - - - - - - -
CE565 Proje Risk Yönetimi - - - - - - - -
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller - - - - - - - -
EE506 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler - - - - - - - -
CMPE538 İleri Bilgisayar Ağları - - - - - - - -
CE505 Barajların Tasarımı - - - - - - - -
CE506 Şehir Hidroliği - - - - - - - -
CE507 Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Tasarımı - - - - - - - -
CE508 Bilgisayar Destekli Karayolu Tasarımı - - - - - - - -
CE510 İleri Çelik Tasarımı - - - - - - - -
CE511 Ulaştırma Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı - - - - - - - -
CE512 Coğrafi Bilgi Sistemleri Prensipleri - - - - - - - -
CE516 Geoteknik Arazi Çalışmaları - - - - - - - -
CE517 Kaya Mekaniği - - - - - - - -
CE518 Şev Duraylılığı - - - - - - - -
CE519 İleri Yapı Analizi - - - - - - - -
CE521 Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği - - - - - - - -
CE522 Tünelcilik - - - - - - - -
CMPE524 İleri Algoritma - - - - - - - -
CE524 Yapısal Sistemler - - - - - - - -
CMPE525 Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama - - - - - - - -
CE525 Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı - - - - - - - -
CMPE533 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği - - - - - - - -
CE527 Deprem Mühendisliği - - - - - - - -
CMPE535 Siber Güvenlik - - - - - - - -
CE529 Sulama ve Drenaj - - - - - - - -
CMPE536 İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama - - - - - - - -
CE533 Kıyı Yapıları Tasarımı - - - - - - - -
CMPE537 Dağıtık Hesaplama - - - - - - - -
CE534 İleri Ulaştırma Mühendisliği - - - - - - - -
CMPE543 Büyük Veri Çözümlemeleri - - - - - - - -
CE535 İleri Trafik Mühendisliği - - - - - - - -
CMPE563 Bilgi Erişimi - - - - - - - -
CE542 İleri Yapı Malzemeleri - - - - - - - -
CMPE566 İleri Veri Madenciliği - - - - - - - -
CE543 İleri Beton Malzemeleri - - - - - - - -
CMPE571 Biometrik Tanıma ve Kimlik Doğrulama Sistemleri - - - - - - - -
CE550 Öngerilmeli Beton - - - - - - - -
CMPE578 Sızma Testleri - - - - - - - -
CE554 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları - - - - - - - -
CMPE579 Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler - - - - - - - -
CE556 Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı - - - - - - - -
CMPE521 İleri Çoklu Ortam Sistemleri - - - - - - - -
CE563 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri - - - - - - - -
CMPE531 İleri İşletim Sistemleri - - - - - - - -
CE564 İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi - - - - - - - -
CMPE532 İleri Bilgisayar Mimarileri - - - - - - - -
CMPE562 Çok Erkinli Sistemler - - - - - - - -
CE567 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz - - - - - - - -
CMPE564 Doğal Hesaplama - - - - - - - -
CE570 Açık Kanal Hidroliği - - - - - - - -
CMPE565 Makine Öğrenmesi - - - - - - - -
CE571 Kıyı Alanları Yönetimi - - - - - - - -
CMPE567 Semantik Web Programlama - - - - - - - -
CE573 Kıyı Hidroliği - - - - - - - -
CMPE568 İleri Yapay Zeka - - - - - - - -
CMPE575 Paralel ve Öbek Hesaplama - - - - - - - -
MDES667 Hedef Takibinin Temelleri - - - - - - - -
MATE585 Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri - - - - - - - -
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi - - - - - - - -
ISE516 İş Süreci Yönetimi - - - - - - - -
CEAC501 İleri Organik Kimya - - - - - - - -
CEAC502 İleri Biyokimya - - - - - - - -
CEAC504 İleri Analitik Kimya - - - - - - - -
CEAC505 İleri Fiziko Kimya - - - - - - - -
CEAC511 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji - - - - - - - -
CEAC516 Biyoloji - - - - - - - -
CEAC519 Biyokimyasal Hesaplamalar - - - - - - - -
CEAC524 Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari - - - - - - - -
CEAC529 Spektroskopik Teknikler - - - - - - - -
CEAC540 Kimyasal Proses Endüstrileri - - - - - - - -
CEAC551 Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler - - - - - - - -
CEAC552 Endüstriyel Polimerler - - - - - - - -
CEAC557 İletken Polimerler - - - - - - - -
CEAC577 Petrol Rafineri Mühendisliği - - - - - - - -
CEAC578 Endüstriyel Tesis Yatırımları - - - - - - - -
EE503 Doğrusal Sistemler Teorisi - - - - - - - -
EE504 Sistem Analizine Giriş - - - - - - - -
EE505 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları - - - - - - - -
EE519 Konuşma İşleme ve Uygulamaları - - - - - - - -
EE525 Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri ile Gömülü Sistem Tasarımı - - - - - - - -
EE531 Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı - - - - - - - -
EE533 Kablosuz Ağlar - - - - - - - -
EE539 Optik Haberleşme - - - - - - - -
EE542 Elektronik Harp Sistemleri - - - - - - - -
EE543 Haberleşme Ağı Tasarımı - - - - - - - -
EE551 Güç İletim Hatları Mühendisliği - - - - - - - -
EE553 Elektrik Makinalarının Dinamiği - - - - - - - -
EE571 Sayısal Sinyal Analizi - - - - - - - -
EE572 Haberleşme ve Sinyal İşleme Uygulamaları - - - - - - - -
EE573 Bilgisayarla Görme - - - - - - - -
EE574 İleri Mühendislik Elektromanyetiği - - - - - - - -
EE575 RF Entegre Devre Tasarımı - - - - - - - -
IE502 Doğrusal Programlama - - - - - - - -
IE503 Sistem Analizi ve Tasarımı - - - - - - - -
IE504 Sistem Simülasyonu - - - - - - - -
IE506 Kesikli Programlama - - - - - - - -
IE508 Stokastik Süreçler - - - - - - - -
IE509 Üretim Sistemleri - - - - - - - -
IE510 Şebeke Modelleri - - - - - - - -
IE511 Sezgisel Yöntemler - - - - - - - -
IE512 Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi - - - - - - - -
IE513 Stratejik Planlama - - - - - - - -
IE514 Karar Destek Sistemleri - - - - - - - -
IE515 Çok Ölçütlü Karar Verme - - - - - - - -
IE516 E-İş - - - - - - - -
IE517 Müşteri İlişkileri Yönetimi - - - - - - - -
IE518 Mühendislik Tasarım Ekonomisi - - - - - - - -
IE519 Tahmin - - - - - - - -
IE520 Lojistik ve Envanter Sistemleri - - - - - - - -
IE521 Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler - - - - - - - -
ISE502 Kurumsal Yönetim ve Değişim - - - - - - - -
ISE512 BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları - - - - - - - -
ISE513 Sistem Entegrasyonu - - - - - - - -
ISE514 Bulut Bilişim - - - - - - - -
ISE515 Süreç Analizi ve İyileştirme - - - - - - - -
ISE542 BT Güvenliği - - - - - - - -
ISE543 Internet Güvenliği ve Meşru Haklama - - - - - - - -
ISE553 Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri - - - - - - - -
ISE554 E-Devlette BT Stratejileri - - - - - - - -
ISE563 Uygulama Yönetimi - - - - - - - -
ISE564 Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı - - - - - - - -
MATH521 Sayısal Analiz I - - - - - - - -
MATH522 Sayısal Analiz II - - - - - - - -
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları - - - - - - - -
MATH543 Grup Teori I - - - - - - - -
MATH552 Kompleks Analiz - - - - - - - -
MATH557 Fonksiyonel Analiz - - - - - - - -
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi - - - - - - - -
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler - - - - - - - -
MATH571 Topoloji - - - - - - - -
MATH575 Çokkatlılar Üzerinde Analiz - - - - - - - -
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş - - - - - - - -
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş - - - - - - - -
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı - - - - - - - -
MATH546 Galois Kuramı - - - - - - - -
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler - - - - - - - -
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar - - - - - - - -
MATH574 Riemann Geometrisi - - - - - - - -
MATH582 Yaklaştırım Teorisi - - - - - - - -
MATH547 Cebirsel Geometri - - - - - - - -
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz - - - - - - - -
MATH563 Fark Denklemleri - - - - - - - -
MATH573 Cebirsel Topoloji - - - - - - - -
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi - - - - - - - -
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal Olmayan Problemler - - - - - - - -
MATH576 Diferansiyel Topoloji - - - - - - - -
MATH585 Matematiksel Modelleme - - - - - - - -
MECE525 Akıllı Kontrol - - - - - - - -
MECE539 Uçan Robotlar - - - - - - - -
MECE574 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji - - - - - - - -
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar - - - - - - - -
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi - - - - - - - -
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi - - - - - - - -
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı - - - - - - - -
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu - - - - - - - -
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji - - - - - - - -
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi - - - - - - - -
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi - - - - - - - -
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği - - - - - - - -
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I - - - - - - - -
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi - - - - - - - -
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği - - - - - - - -
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler - - - - - - - -
MDES675 Çoklu Erkin Sistemleri - - - - - - - -
MDES681 Yapı Dinamiği için Bilgisayar Programlaması - - - - - - - -
MDES684 Kompozit Malzemelerin Mekaniği - - - - - - - -
MDES685 Tünelcilikte İleri Konular - - - - - - - -
MDES687 Polimer İşlemenin Prensipleri - - - - - - - -
MDES688 Malzeme İşlemede Transport Fenomeni - - - - - - - -
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I - - - - - - - -
ME673 Çarpılma Mühendisliği - - - - - - - -
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği - - - - - - - -
ISE501 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller - - - - - - - -
ISE507 Mobil Uygulama Geliştirme - - - - - - - -
CEAC555 Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar - - - - - - - -
MATH555 Bernstein Polinomları - - - - - - - -
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler - - - - - - - -
MECE522 Kontrol Mühendisliği II - - - - - - - -
MECE511 Duyucular, Eyleyiciler ve Arayüz - - - - - - - -
MECE570 Sistem Kuramı - - - - - - - -
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları - - - - - - - -
CEAC556 Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım - - - - - - - -
CEAC515 Protein Biyokimyası ve Proteomik - - - - - - - -
ISE555 BT Ekonomisi - - - - - - - -
ISE552 E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif - - - - - - - -
MECE521 Kontrol Mühendisliği I - - - - - - - -
MECE531 İleri Dinamik - - - - - - - -
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı - - - - - - - -
CEAC514 Hücre Kültürü Teknikleri - - - - - - - -
ME611 Nükleer Mühendislik I - - - - - - - -
ME612 Nükleer Mühendislik II - - - - - - - -
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - -
EE545 Radar Sinyal İşleme - - - - - - - -
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi - - - - - - - -
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler - - - - - - - -
ME641 İleri Termodinamik - - - - - - - -
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik - - - - - - - -
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu - - - - - - - -
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi - - - - - - - -
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular - - - - - - - -
ME662 Sürekli Ortam Kuramı II - - - - - - - -
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I - - - - - - - -
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II - - - - - - - -
ME667 Plastisite Kuramı - - - - - - - -
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı - - - - - - - -
ME669 Metal Kesme Kuramı - - - - - - - -
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı - - - - - - - -
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı - - - - - - - -
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları - - - - - - - -
ME675 Polimer İşlemenin Esasları - - - - - - - -
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji - - - - - - - -
ME678 Küresel Otomobil İmalatı - - - - - - - -
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları - - - - - - - -
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi - - - - - - - -
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II - - - - - - - -
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - -
ME631 İleri Isı İletimi - - - - - - - -