ECTS - - Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (MODES)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 5 1 5 2 3 1 1
MDES6C1 Çekirdek Ders-1 - - - - - - - -
MDES6F1 Odak Ders-1 - - - - - - - -
MDES6E1 Seçmeli Ders-1 - - - - - - - -
MDES682 Seminer 5 5 4 2 5 2 1 1
MDES697 Doktora Tezi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES689 Yeterlilik Sınavı 5 5 3 3 4 4 1 1
MDES691 Tez Önerisi 5 5 4 2 5 2 1 1
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES6C2 Çekirdek Ders-2 - - - - - - - -
MDES6F2 Odak Ders-2 - - - - - - - -
MDES6E2 Seçmeli Ders-2 - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8
MDES601 Özel Konular 5 5 4 5 4 5 4 4
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 5 5 5 5 5 5 5 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 5 5 5 5 3 4 5 3
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 5 5 5 5 3 4 5 3
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 5 5 5 4 3 4 5 4
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 5 5 5 4 4 4 4 4
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 5 5 5 2 5 4 4 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 5 4 5 3 3 4 4 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 5 5 4 4 4 4 4 5
MDES645 Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı 5 5 4 4 4 4 4 4
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 5 5 5 4 4 4 4 3
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 5 5 4 4 5 5 5 4
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 5 5 4 4 4 4 4 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 5 5 5 5 5 5 4 3
MDES654 Karar Verme Analizi 5 5 5 4 4 4 4 3
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 5 5 4 4 4 5 4 4
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 5 5 4 4 4 5 4 4
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 5 4 4 5 4 4 5 3
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 4 5 4 5 4 5 4 4
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 5 4 4 5 4 5 4 3
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 2 4 3 1 3 4 4 3
MDES677 İleri Yapay Zeka 4 4 4 4 4 4 4 4
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 5 5 4 4 5 4 5 4
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 5 5 4 4 5 4 5 4
MDES683 Plastisite Teorisi 5 5 4 4 4 4 4 3
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 4 5 4 5 4 4 5 3
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 5 5 4 5 5 5 4 3
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 5 5 4 5 5 5 5 5
EE310 RF ve Mikrodalga Mühendisliği - - - - - - - -
CE566 İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler - - - - - - - -
CEAC503 İleri Anorganik Kimya - - - - - - - -
MDES632 Tasarım için Güvenilirlik - - - - - - - -
MDES646 İleri Yönetim Bilgi Sistemleri - - - - - - - -
MDES660 Hesaplama Teorisi - - - - - - - -
MDES661 Biçimsel Diller ve Özdevinirler - - - - - - - -
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi - - - - - - - -
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - -
CEAC571 Membran Bilimi ve Prosesleri - - - - - - - -
CEAC572 Elektromembran Prosesler - - - - - - - -
EE606 Özel Konular - - - - - - - -
CE565 Proje Risk Yönetimi - - - - - - - -
MATH670 Biyolojide Matematiksel Modeller - - - - - - - -