AKTS - Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular

Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular (MDES672) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular MDES672 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim Üyesinin Onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders başarı ile tamamlandığında, öğrenciler görüntü elde etme ve işleme sistemlerinin analizini ve modellemesi için matematiksel araçları anlayacak ve öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca temel görüntü işleme teknikleri üzerinde uzmanlaşacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders başarı ile tamamlandığında, öğrenciler görüntü elde etme ve işleme sistemlerinin analizini ve modellemesi için matematiksel araçları anlayacak ve öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca temel görüntü işleme teknikleri üzerinde uzmanlaşacaklardır.
Dersin İçeriği Görüntü işleme ilkelerinin tekrarı, frekans ve uzay uzamı görüntü işleme yöntemleri; dalgalar, çok çözünürlüklü işlemler ve orthogonal transformlar; görüntü ve video sıkıştırma standardları; görüntü parselleme ve gösterilmesi; doğrusal olmayan görüntü işleme yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görüntü işleme temellerinin tekrarı Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Frekans ve uzay uzamlarında görüntü işleme tekniklerinin gözden geçirilmesi Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Frekans ve uzay uzamlarında görüntü işleme tekniklerinin gözden geçirilmesi Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Alt bantlar ayrıştırma, filtreleme ve piramit yapılanma Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Alt bantlar ayrıştırma, filtreleme ve piramit yapılanma Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 Dalgacıklar ve ayrık orthogonal transformlar Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Dalgacıklar ve ayrık orthogonal transformlar Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8 Doğrusal olmayan görüntü işleme teknikleri Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Doğrusal olmayan görüntü işleme teknikleri Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Görüntü bölükleme Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Görüntünün temsili ve anlatımı Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Görüntünün temsili ve anlatımı Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Nesne tanıma Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14 Nesne tanıma Ders notları ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders notları / Notes are available
Diğer Kaynaklar 2. 1. Digital Image Processing, Rafael C. Gonzales and Richard E. Woods, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.
3. 2. Digital Video Processing, A. Murat Tekalp, Prentice-Hall, 1995.
4. 3. Two-Dimensional Signal and Image Processing, Jae S. Lim, Prentice-Hall, 1989.
5. 4. Fundamentals of Digital Image Processing, Anil K. Jain and Thomas Kailath, Prentice-Hall 1988.
6. 5. Digital Image Processing, Kenneth R. Castleman, Prentice-Hall, 1995.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126