AKTS - Mobil Uygulama Geliştirme

Mobil Uygulama Geliştirme (ISE507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobil Uygulama Geliştirme ISE507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı mobil platformlar ve işletim sistemleri arasındaki farkları anlatmak
  • Mobil cihazlar için etkilişimli arayüzler yaratmak
  • Mobil platformlarda veritabanı uygulaması tasarlarmak ve geliştirmek
  • Mobil cihazlar için harita ve konum tabanlı uygulamalar geliştirmek
  • Telefon arama ve kısa mesaj servislerini kullanan uygulama geliştirmek
  • Mobil cihazlarda yer alan sensörlerin kullanıldığı uygulamalar geliştirmek
Dersin İçeriği Mobil cihazlar, mobil platformlar, mobil işletim sistemleri, mobil uygulama geliştirme, mobil cihazlarda arayüz tasarımı, mobil cihazlarda veri depolama, harita ve konum tabanlı uygulamalar, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servisleri, sensörler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mobil Cihazlar ve Hesaplamaya Giriş Bölüm 1.
2 Mobil İşletim Sistemleri ve Mobil Platformlar Bölüm 1.
3 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
4 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
5 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
6 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
7 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
8 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
9 Haritalar ve Konum tabanlı Servisler Bölüm 8
10 Haritalar ve Konum tabanlı Servisler Bölüm 8
11 Sensörler Bölüm 14
12 Telefon ve SMS Bölüm 12
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Professional Android 2 Application Development, by Reto Meier, 2010 Wiley Publiching, Inc. ISBN: 978-0-470-56552-0
Diğer Kaynaklar 2. Mobile Applications: Architecture, Design, and Development, by Valentino Lee, Heather Schneider, Robbie Schell, Prentice Hall, 2004 ISBN: 013117263
3. The Android Developer's Cookbook: Building Applications with the Android SDK (Developer's Library), by James Steele, Addison-Wesley Professional, 2010, ISBN: 9780321741233
4. Mobile Design and Development: Practical Concepts and Techniques for Creating Mobile Sites and Web Apps, by Brian Fling, O'Reilly Media, 2009, ISBN: 0596155441
5. Android A Programmers Guide, by J.F. DiMarzio, McGraw-Hill Osborne Media, 2008, ISBN: 9780071599887
6. Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc. URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175