AKTS - Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması

Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması (MDES630) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması MDES630 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Odak Ders
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders sonunda öğrenciler, durum kestirimi için süzgeç tasarımı ve fiziksel sistemler üzerinde uygulama tecrübesi kazanacaklardır. Sistem tanılama teknikleri ve uygulamaları da ders kapsamında çalışılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik sistemleri için kestirim ve tanılama konularının irdelenmesi ve öğrencilerin bu konularda uygulama ile tecrübe kazanmaları hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği Kalman süzgeci, parametrik olmayan tanılama teknikleri, parametre kestirimi, süzgeç algoritmalarının gerçek sistemler üzerinde uygulanmaları, gerçek sistemlerden toplanan veri ile system tanılama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Durum kestirimi, gözleyicilerin tekrarı -
2 Kalman süzgeci -
3 Genişletilmiş Kalman süzgeci -
4 Unscented Kalman süzgeci -
5 Unscented Kalman süzgeci -
6 Örnek çalışmalar -
7 Örnek çalışmalar -
8 Sistem tanılama kavramları -
9 Parametrik olmayan metodlar, parameter kestirim teknikleri -
10 En küçük kareler kestirimi -
11 En yüksek olasılık kestirimi -
12 Öngörü hatası kestirimi -
13 Tanılama için yapay sinir ağları -
14 Örnek çalışmalar -
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kumar, P. R., Varaiya, P., Stochastic Systems: Estimation, Identification, and Adaptive Control, Prentice Hall, 1986.
Diğer Kaynaklar 2. Ljung, L., System Identification, Theory for the User, PTR Prentice Hall, New Jersey, 1987.
3. Maybeck, P. S., Stochastic Models, Estimation, and Control, Academic Press, 1979.
4. Minkler G., Minkler J. Theory and Application of Kalman Filtering, Magellan Book Company, USA, 1993.
5. Nelles O., Nonlinear System Identification from Classical Approaches to Neural Networks and Fuzzy Models, Springer, 2001

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 3 10 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 136