AKTS - Mühendislik Risk ve Karar Analizi

Mühendislik Risk ve Karar Analizi (MDES631) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Risk ve Karar Analizi MDES631 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 205 Mühendisler için İstatistiğe ve Olasılığa Giriş
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Odak Ders
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere risk analizindeki temel kavramları öğretmek ve olasılık teorisi ve modellemesi ile risk ve karar analizi arasındaki ilişkiyi kavratmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Olasılık teorisini mühendislik problemlerine uygulayabileceklerdir. Risk analizi tekiklerini mühendislik problemlerine uygulayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Olasılıktaki temel kavramlar, rastgele değişkenler ve fonksiyonları, mühendislik analizi için olasılık modelleri, istatistiksel çıkarım, regresyon ve korelasyon analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislikte olasılık ve istatistik 1-25
2 Olasılık modellerinin temelleri 27-39
3 Olasılık modelleri 96-131
4 Olasılık modelleri 132-150
5 Rastgele Değişkenli Fonksiyonlar 151-190
6 İstatistiksel çıkarım 245-259
7 İstatistiksel çıkarım 262-269
8 Olasılık dağılım modelleri 278-288
9 Olasılık dağılım modelleri 289-301
10 Regresyon ve korelasyon 306-313
11 Regresyon ve korelasyon 318-339
12 Bayes istatistik analizi 346-357
13 Bayes istatistik analizi 360-368
14 Bayes istatistik analizi 372-381
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ang, A. H. S. and Tang, W. H., Probability Concepts in Engineering, Joh Wiley
Diğer Kaynaklar 2. Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 50
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 135