AKTS - Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı

Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı (MDES645) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Sistemleri Çözümleme (Analizi) ve Tasarımı MDES645 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilgi sistemleri geliştirme temel bilgi ve becerilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Profesyonel sistem çözümleme yükümlülüğünü ve yöntemlerini anlayabilmek ve diğer mühendislik dalları ile yazılım mühendisliği arasında benzerlik kurabilmek. Bilgi sistemine ait amaç ve hedefleri insan faaliyetli sistem bağlamında tanımlayabilme. Yazılım geliştirme sürecinde proje hayat döngüsü ve yönetme faaliyetlerinin farkında olabilmek. Kalite güvencesinin farkında olabilmek ve yazılım endüstrisinde mühendislik standartlarını nasıl uygulayacağını bilmek. Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım tekniklerini kullanarak mevcut sistemi betimlemek, alternatif sistemler önermekt ve gereksinen sistemi tanımlamak. Çözümleme, tasarım tekniklerini ve gerçekleştirme yöntemlerini uygulayarak sistemin özel ihtiyaçları karşılamak. Yazılım yaşam döngüsünde sisteme ait çıktıları geliştirmek.
Dersin İçeriği Modern notasyon ve çizimler kullanarak yazılım mimarisine giriş; tasarım desenleri; nesneye yönelik modelleme ve mimari tasarım; tasarımda deney yürütmek; prototip tasarımı; tasarım ekibiyle çalışma ve nesneye yönelik projelerde yönetim; detaylı tasarım ve gerçekleştirim; tasarımın gözden geçirilmesi; programlamak için tasarım belgesinin kullanılma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi sistemleri için nesne yönenimle temel kavramlar Diğer Kaynak 1
2 Modelleme kavramları Diğer Kaynak 1: Bölüm 2 ve 3, Diğer Kaynak 2: Bölüm 5, Bölüm A1
3 Gereksinimlerin tespit edilmesi Diğer Kaynak2: Bölüm 6. Bölüm A2, Diğer Kaynak 3 Diğer Kaynak 4
4 Gereksinimlerin modellenmesi Diğer Kaynak 2: Bölüm 7, Bölüm A3, Diğer Kaynak 5
5 Gereksinim modellerinin ayrıştırılması Diğer Kaynak2: Bölüm 8
6 Nesneler arası etkileşim Diğer Kaynak 1: Bölüm 12 Diğer Kaynak2: Bölüm 9
7 İşlemlerin belirtimi Kontrolun belirtimi Diğer Kaynak 2: Bölüm 10, 11, Bölüm A4 Diğer Kaynak 6: Bölüm 6
8 Arasınav
9 Sistem mimarisi Diğer Kaynak2: Bölüm 12 Diğer kaynak 7
10 Sistem tasarımı Diğer Kaynak2: Bölüm 13, Bölüm A5
11 Detaylı tasarım Diğer Kaynak2: Bölüm 14
12 Tasarım desenleri Diğer Kaynak7: Bölüm 1,2,5,9 ve 10 Diğer Kaynak2: Bölüm 15
13 İnsan bilgisayar etkileşimi, Sınır sınıfları, Veri yönetimi Diğer Kaynak2: Bölüm 16,17,18
14 Gerçekleştirim Diğer Kaynak1: Bölüm 2 Diğer Kaynak2: Bölüm 19
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -
Diğer Kaynaklar 2. Object-Oriented & Classical Software Engineering, Stephen R. Schach, 7/e, McGraw Hill, 2007.
3. 2. Object-Oriented Systems Analysis and Design using UML, Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer, 4/e, McGraw Hill, 2010.
4. 3. Viviane Laporti, Marcos R.S. Borges, Vanessa Braganholo, Athena: A collaborative approach to requirements elicitation, Computers in Industry 60 (2009) 367–380.
5. 4. K. Cox and K. T. Phalp, Practical experience of eliciting classes from use case descriptions, The Journal of Systems and Software, vol. 80, p. 1286--1304, 2007.
6. 5. Stephane S. Some, Supporting use case based requirements engineering, Information and Software Technology, 48 (2006), 43–58.
7. 6. Bruce Mills, Practical Formal Software Engineering, Cambridge University Press, 2009.
8. 7. Philippe Kruchten, The 4+1 View Model of Architecture, IEEE Software 12(6): 42-50 (1995).
9. 8. Eric Freeman and Elisabeth Freeman, Kathy Sierra and Bert Bates, Head First Design Pattern, O'Reilly, 2006.
10. Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Craig Larman, 3rd Edition, Prentice Hall, 2005.
11. 10. R. Ramsin and R.F. Paige, Process-Centered Review of Object Oriented Software Development Methodologies, ACM Computing Surveys, Vol. 40, No. 1, February 2008.
12. 11. E-Journals: a) ACM http://portal.acm.org/ b) Science Direct: http://www.sciencedirect.com/science/books c) IEEE/IEE: http://ieeexplore.ieee.org/

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 5 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 5 6 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 135