AKTS - E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif

E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif (ISE552) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif ISE552 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yeni ekonomide strateji belirleme üzerinde derinlemesine bir değerlendirme sağlamaktır. Ders ayrıca bazı sosyal konularla birlikte, modelleri (market ve iş) ve teknik konuları (tasarım ve geliştirme) içeren çok adımlı süreçleri öğretmeyi hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şu anki ve gelecekteki ana ağ standartlarının, bu standartların tarihsel gelişimlerinin ve potansiyel evrim yönlerinin anlayışını göstermek.
  • Genel ve özel işaretleme dillerindeki uygulamalarını da içerecek şekilde, bilgi kodlama karvamının anlayışını gösternek.
  • Tüketici ve market davranışlarını incelemek.
  • Diğer ilgili konuları incelemek, örneğin: e-ticaret standartları, “metadata” standartları, arama teknolojileri, etmen teknolojileri.
  • E-ticaretin tüketicileri ve diğer iş kuruluşları ile çalışanları nasıl etkilediğini ve iş kuruluşlarının şimdi tüketicilerle çevrimiçi olarak nasıl çalıştıklarını incelemek.
  • İnternetin işteki anlık cevaplarını analiz edebilmek ve İnternetin küresel ticareti nasıl etkilediğini görmek.
Dersin İçeriği E-iş ve e-ticarete giriş, elektronik pazar yerleri, e-ticaretin teknik bakış açıları ve altyapısı, e-ticaret iş modelleri, şu anki teknolojik durum, çevrimiçi pazarlama, e-ticarette yasal çevre, e-ticarette mali çevre; fırsat veren teknoloji ve standartlara giriş; e-ticaret için iş-akış sitemleri; şu anki B2B e-ticaret çatıları: açık internetten al

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 E-ticarete giriş Bölüm 1 (ana ders kitabı) Bölüm 1 (ana ders kitabı)
2 E-pazaryeri: mekanizmalar, aletler, ve e-ticaretin etkileri Bölüm 2
3 E-ticarette perakende satış Bölüm 3
4 Müşteri davranışı, arayüz Bölüm 4
5 B2B e-ticaret Bölüm 5, Ders Notları
6 B2C, B2B2C e-ticaret Ders Notları
7 Gezici işleme ve ticaret Bölüm 8, Ders Notları
8 Web 2.0 çevresi ve sosyal ağ kurma Bölüm 9, Ders Notları
9 Elektronik Ticaret için İş Akışı Sistemleri. e-Ticaret teknolojileri. Ders Notları
10 Elektronik Ticaret Ödeme Sistemi ve İş nesil modelleri,-Ticaret Altyapıları Bölüm 11 ve Ders Notları
11 e-Ticaret emirlerinin yerine getirilmesi Bölüm 12 ve Ders notları
12 e-Ticaret Güvenliği Bölüm 10 ve Ders notları
13 Tedarik Zinciri Entegrasyonu, portalları Bölüm 5 ve Ders notları
14 İşbirlikçi ticaret. Araştırma konuları. Bölüm 5 ve Ders notları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. E-Commerce 2010: A managerial Perspective, International Version, 6/E , Turban, E. and King, D., ISBN-13: 9780137034659
Diğer Kaynaklar 2. Turban, E. and King, D. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. 2006, Pearson Education. ISBN 0-13-197667-2
3. Multisite Commerce: Proven Principles for Overcoming the Business, Organizational, and Technical Challenges, 1/e, by Mirlas, IBM Press, ISBN-10: 0137148879 | ISBN-13: 9780137148875
4. E-Commerce 2009, 5/e, by Laudon & Traver, Prentice, ISBN-10: 0136007112 | ISBN-13: 9780136007111
5. e-Business and e-Commerce How to Program, 1/e, by Deitel, Deitel & Nieto, Prentice Hall, ISBN-10: 013028419X | ISBN-13: 9780130284198
6. Sams Teach Yourself E-Commerce Programming with ASP in 21 Days, 1/e, by Walther, Banick & Levine, Sams Publishing, ISBN-10: 0672318989 | ISBN-13: 9780672318986

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 20 20
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180