AKTS - İleri Trafik Mühendisliği

İleri Trafik Mühendisliği (CE535) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Trafik Mühendisliği CE535 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hasan TAPKIN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Trafik Mühendisliği parametrelerinin hızlı gözden geçirilmesi. Kapasite ve hizmet seviyesi kavramlarının açıklanması.İki şeritli yollar, bölünmüş yollar ve otoyollar için hizmet seviyesi kavramı, analiz kriteri üzerine temel bir anlayış geliştirme. Sinyalize kavşakların hizmet seviyesi ve gecikme kavramlarının tartışılması. Kaza analizleri ve yol güvenliği kavramlarının değerlendirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel trafik mühendisliği parametreler bilgisi
  • Trafiğin geometrik tasarım prensipleri bilgisi
  • Kesintili ve kesintisiz trafik akımlarının analiz becerisi.
  • Otoyollar, bölünmüş yollar ve iki şeritli yollar için kapasite ve hizmet seviyesi analiz becerisi.
  • Kaza analizleri ve yol güvenligi kavramı üzerine bilgi transferi.
Dersin İçeriği Hız, hacim ve yoğunluk ilişkisi, temel trafik akım değişkenlerinin ölçüm yöntemleri, trafik için geometrik tasarım, otoyollar, bölünmüş yollar ve iki şeritli yollar için kapasite ve hizmet seviyesi analizleri, kaza analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Trafik ve akım karekteristikleri
2 Trafik ve akım karekteristikleri
3 Trafik ve akım karekteristikleri
4 Trafik için geometrik tasarım
5 Trafik için geometrik tasarım
6 Trafik için geometrik tasarım
7 Kapasite ve hizmet seviyesi kavramları
8 Kapasite ve hizmet seviyesi kavramları
9 Kapasite ve hizmet seviyesi kavramları
10 Kapasite ve hizmet seviyesi kavramları
11 Kapasite ve hizmet seviyesi kavramları
12 Yol Güvenliği ve kaza analizleri
13 Yol Güvenliği ve kaza analizleri
14 Yol Güvenliği ve kaza analizleri
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Traffic Engineering Handbook, Institute of Transportation engineers , ITE, 2007
Diğer Kaynaklar 2. Highway Capacity Manual, AASHTO, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 7 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 125