AKTS - Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sistemleri (IE514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karar Destek Sistemleri IE514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler gerçek hayata ilişkin karmaşık problemlerin çözümünde kullanılacak karar destek sistemlerinin geliştirilmesine yönelik temel kavramları öğrenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, karar destek sistemleri temel kavramlarını öğrenecektir.
  • Öğrenciler, farklı mühendislik disiplinlerinde karar destek sistemlerinin rolüne ilişkin bakış açısına sahip olacaktır.
  • Öğrenciler, gerçek hayat süreçleri ve problemlerini karar destek sistemlerini kullanarak değerlendirecek ve çözecektir.
  • Öğrenciler, karar destek sistemleri tasarımı ve geliştirmesi yapacaktır.
Dersin İçeriği Karar destek sistemleri ve iş zekası kavramları, karar destek sistemleri ve iş zekası, karar verme, sistem modellemesi ve analizi, veri ambarı, veri görselleştirme, veri, yazı ve web madenciliği, yapay sinir ağları, iş performans yönetimi, etkileşimli ve bilgisayar destekli teknolojiler, grup karar destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, yapay

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karar Destek Sistemlerine Giriş
2 Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası
3 Karar Verme, Sistem, Modelleme ve Destek
4 Karar Destek Sistemleri Kavramları, Metodolojileri ve Teknolojileri
5 Modelleme ve Analiz
6 Veri Ambarı
7 İş Analitiği ve Veri Görselleştirme
8 Veri, Yazı ve Web Madenciliği
9 İş Performansı Yönetimi
10 Etkileşimli Bilgisayar Destekli Teknolojiler ve Grup Karar Destek Sistemleri
11 Arasınav
12 Bilgi Yönetimi
13 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler
14 Gelişmiş Sistemler
15 Karar Destek Sistemleri Uygulamaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Turban E., Aranson J.A., Liang T.P., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Pearson Educational International, 2005 Seventh Edition
Diğer Kaynaklar 2. Mora M., Forgionne G., Gupta N.D.J., Decision Making Support Systems Achievements and Chalanges for the New Decade, IDEA Group Publishing, 2003, London.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125