AKTS - İleri Beton Malzemeleri

İleri Beton Malzemeleri (CE543) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Beton Malzemeleri CE543 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Ertan SÖNMEZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı öğrencileri beton malzemesi ile ilgili ileri konularda bilgilendirmektir. Bu konular çimento, pozzolanlar, agregalar, taze beton özellikleri, katkılar, sertleşmiş beton özelllikleri ve davranışı, betonun ve çimentonun mikroyapısı ve beton üzerinde uygulanabilen deneyler olarak sıralanabilir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çimento ve betonda mikroyapısal değişikliklerin makro davranışa etkilerini tanımlamak.
  • Beton malzemeleri konusundaki teknik bilgi birikiminin öğrenilmesi ve bu bilgilerin betonarme yapıların sürdürebilirliğinin artırılması amacıyla kullanılması.
  • Sertleşmiş betonun davranış özelliklerinin incelenmesi ve bu bilgilerin betonun özelliklerini geliştirme ve performansını artırma amacıyla kullanılması.
  • Betonun çeşitli özelliklerini değerlendirmek ve analiz etmek için deneyler tasarlamak, hedeflenen özelliklere sahip beton üretebilmek için karışım dizaynı ve malzeme seçimi.
  • Betonla ilgili araştırma konularında literature ataramsı yapmayı öğrenmek, yapılan araştırmaları raporlar ve görsel sunumlar aracılığıyla sunmayı öğrenmek
  • Derste edinilen bilgiler ışığında beton malzemesi alanında geniş çaplı araştırmalar yapmak.
Dersin İçeriği Çimento, beton karışımlarında kullanılan agrega ve katkılar, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonun çevre ile etkileşimi ve beton teknolojisinin gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çimento, mikroyapısı ve özellikleri Referans
2 Agregalar ve katkılar Referans
3 Portland çimentosunun hidratasyonu Referans
4 Taze beton Referans
5 Sertleşmiş betonun mikroyapısal özellikleri Referans
6 Sertleşmiş betonun mukavemeti Referans
7 Betonun genleşme ve büzülme özellikleri Referans
8 Sıcaklık değişimlerinin beton üzerindeki etkileri Referans
9 Sertleşmiş betonun diğer özellikleri Referans
10 Betonun dayanıklılığı Referans
11 Betonun dayanıklılığı Referans
12 Betonun test edilmesi Referans
13 Özellikli betonlar Referans
14 Beton ve çevre Referans
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Neville A. M., Properties of Concrete, Pearson, 1995
2. Mehta K.M., Monteiro P.J.M., Concrete microstructure, properties, and materials, Mcgraw Hill, Third Edition
3. Erdogan T., Beton, Genişletilmiş 2. baskı.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 50
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 10 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125