AKTS - İleri İşletim Sistemleri

İleri İşletim Sistemleri (CMPE531) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri İşletim Sistemleri CMPE531 0 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dağıtımlı sistemler ve işletim sistemlerinin seçilmiş belirli yönlerinin tasarım ve analizlerini incelemektir. Aynı zamanda eş-zamanlılık ve dağıtımlı iletişim; hata-toleransı, kullanılırlık/hazır bulunma, devam edebilme ve işletim sistemleri yapısı konularını da kapsamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern işletim sistemlerinin temel kavramlarının kavranması
  • İşletim sistemleri içindeki Ağ kavramlarının görev ve amaçlarının tanımlanması
  • İşlem ve eş-zamanlılık kavramlarının ele alınması: senkronizasyon, karşılıklı hariç tutma ve kilitlenmeler
  • Gerçek zamanlı işlem zamanlama direktiflerinin tanımlanması
Dersin İçeriği İşlem zamanlamada gelişmiş konular, çok işlemcili ve gerçek zamanlı zamanlama, eş-zamanlı programlama temelleri, işlem içi iletişimine genel bakış, semaforlar ve monitörler, senkronizasyon ve iletişim, hata toleransı, işletim sistemleri konusunda güncel gelişmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gelişmiş İşletim Sistemlerine Giriş Üniteler 1,2 (ana ders kitabı)
2 Süreç Zamanlaması Ders Notları
3 İş Parçacıklı Süreçler Ders Notları
4 Çoklu İşlemciler Ünite 11, Ders Notları
5 Gerçek Zaman Zamanlaması Ünite 11, Ders Notları
6 Eş-zamanlı Programlamanın Temelleri Ünite 19, 20, Ders Notları
7 Eş-zamanlı Programlamanın Temelleri Ünite 19, 20, Ders Notları
8 Süreç içi İletişime Genel Bakış Ünite 17, Ders Notları
9 Semaforlar Ders Notları
10 Monitörler Ders Notları
11 Senkronizasyon ve İletişim Ders Notları
12 Senkronizasyon ve İletişim Ders Notları
13 Hata Toleransı ve Güvenlik Ders Notları
14 Hata Toleransı ve Güvenlik Ders Notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Advanced Concepts in Operating Systems(Paperback) 2008, Mukesh Singhal and Niranjan Shivaratri, ISBN - 0070472688
Diğer Kaynaklar 2. Operating System Concepts. 7th Ed., A. Silberschatz, G. Galvin and P.B. Gagae, 2005, ISBN 0471694665.
3. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, 2nd Ed, Prentice-Hall, 2001, ISBN 0130313580.
4. Operating Systems, Gary Nutt, Addison-Wesley, 2004, ISBN-10: 0201773449.
5. Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/e, Prentice Hall, by Stallings, 2008. ISBN-10: 0136006329
6. Operating Systems: A Systematic View, 6/e by Davis & Rajkumar, Addison-Wesley , 2004, ISBN-10: 0321267516
7. Distributed Operating Systems, A. S. Tanenbaum, Prentice-Hall,1995, ISBN 0-13-219908-4

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132