AKTS - Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CE567) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz CE567 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 321 – Yapı Analizi CE 342 – Betonarmenin Temelleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan MERTOL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin bilgisayar yardımıyla yapısal analiz ve tasarımın kavramlarını anlamaları. Öğrencilere bilgisayar programını tanıtmak ve bu programı yapı mühendisliği uygulamalarında kullanmalarını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Excel’i bir programlama aracı olarak kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler yapı elemanlarının tasarımında kullanılan algoritmaları geliştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler Visual Basic’i değişik platformlardaki değişik programları kontrol etmek için kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler bilgisayar destekli analiz ve tasarım yaparken dürüstlüğün kıymetini anlayacaklardır.
  • Öğrenciler yapı mühendisliği programı kullanımında sabırlarını ve azimlerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Excel ve Visual Basic`e giriş, Excel ve Visual Basic ile programlama, Excel?in temelleri, database ve pivot tabloları, betonarme kirişlerin tasarımı, betonarme kolonların tasarımı, userform?lar, betonarme kirişlerin analizi, çelik kiriş ve kolonların tasarımı, SAP2000`e giriş, diğer programlarla Excel?in kullanılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Excel’e Giriş
2 Excel’in Temelleri
3 Database’ler ve Pivot Tabloları
4 Excel’de Programlama
5 Excel’de Programlama
6 Userform’lar
7 Yapı Analizi
8 Betonarme Kirişlerin Analizi
9 Betonarme Kirişlerin Tasarımı
10 Betonarme Kolonların Tasarımı
11 Betonarme Kolonların Tasarımı
12 Diğer Programlarla Excel’in Kullanılması
13 Diğer Programlarla Excel’in Kullanılması
14 Diğer Programlarla Excel’in Kullanılması
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Introduction to VBA for Excel, Steven C. Chapra, Prentice Hall, 2010.
2. Excel 2010 Power Programming with VBA, John Walkenbach, Wiley Publishing, 2010.
3. Excel for Scientists and Engineers, E. Joseph Billo, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 40
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 7 3 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125