AKTS - Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I

Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I (MDES678) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I MDES678 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temel ilkelerini ve bu ilkeleri anlamak için gerekli matematiksel altyapıyı vermektir. Öğrenciler bu dersi alarak elastisite, plastisite, viskoelastisite ve biomekanik gibi ilere düzey derslere altyapı oluştururlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin tansör ve vektör analizi ile temel bilgileri edinmeleri. Öğrencilerin sürekli ortamlar mekaniği teorisi için gerekli olan gerilme, yer değiştirme ve kinematik kavramlarını öğrenmesi. Öğrencilerin mekanik sistemler için gerekli olan temel fiziksel kanunları öğrenmesi.
Dersin İçeriği Tansör analizi ve entegral teoremleri; yer değiştirmenin kinematiği, gerinme tensörü, uygunluk şartı; maddesel türev, şekil değiştirme hızı, dönme ve girdap tansörleri; dış ve iç kuvvetler, Cauchy?nin ilkesi ve gerilme tensörleri; sürekli ortamların temel kanunları (kütle korunumu, süreklilik denklemi, lineer ve açısal momentum prensibi, hareket de

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İndis notasyonu, Matriks işlemlerinin indis notasyonu kullanılarak yapılması, Koordinat dönüşümleri. Bölüm 1: Kartezyen koortinatlarında Vektörler ve Tansörler
2 Vektör ve tansör işlemleri, Simetrik ve antisimetrik tansörler. Bölüm 1
3 İkinci mertebeden olan tansörlerin asal değerleri ve asal yönleri. Bölüm 1
4 Tansörlerin türevleri Bölüm 1
5 Gerilme vektörü, Cauchy gerilme tansörü. Gerilme tansörünün küresel ve saptırıcı bileşenleri Bölüm 1
6 Maddesel türev, Lagrangian ve Eulerian tanımlamaları, Yer değiştirme hızı ve dönme tansörü, Yer değiştirme gradyantı. Bölüm 3: Yer değiştirme and Kinematik
7 Green ve Cauchy yer değiştirme tansörleri, Gerinme tönsörü, Yer değiştirme tensörü gradyantı. Gerinme tensörü hızı. Bölüm 3
8 Gerinme bileşenlerinin anlamları, yer değiştirme gradyantı tansörünün kutupsal ayrışımı, dönme ve germe tansörleri, Hacimsel değişim. Bölüm 3
9 Sonsuz küçük hacim elemanının zamana göre değişim hızı, alan değişimi Bölüm 3
10 Piola-Kirchhoff gerilme tansörleri (1. ve 2. tipleri) Bölüm 3
11 Kütlenin korunumu Bölüm 4: Genel ilkeler
12 Momentum denklemleri Bölüm 4
13 Enerji denklemi (Termodinamiğin birinci kanunu) Bölüm 4
14 Bölüm 5: Bazı açıklayıcı örnekler Bölüm 5
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Malvern L. E., Introduction to Mechanics of Continuous Media, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1969)
Diğer Kaynaklar 2. Fung Y. C., A First Course in Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1977)
3. Chung T. J., Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1988)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132