AKTS - Bernstein Polinomları

Bernstein Polinomları (MATH555) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bernstein Polinomları MATH555 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 136 Matematiksel Analiz II veya Math 152 Kalkülüs II veya Math 158 Genişletilmiş Kalkülüs II veya öğretim elemanının onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sofiya Ostrovska
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu yükseklisans dersi, matematik bölümü öğrencilerine; Bernstein polinomları hakkında temel gerçekler, ve onların analiz ve yaklaşım teorisindeki rolleri hakkında bilgi vermek, aynı zamanda uygulamalarını ve genellemelerini göstermek için tasarlanmıştır. Bu amaçla ders, Bernstein polinomları ile yakından ilgili olan pozitif lineer operatörler, Kantorovich polinomları ve De Casteljau algoritması konularını içerir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Düzgün süreklilik ve düzgün yaklaşım kavramlarını anlayabilecek,
  • Farklı aralıklarda tanımlanan Bernstein, Chlodovsky and Kantorovich fonksiyonlarının polinomlarını yazabilecek,
  • Bir dizi pozitif doğrusal operatörleri kullanarak yaklaşım elde edebilmek için Korovkin teoremini uygulayabilecek,
  • Uygulamalı problemlerde Bernstein polinomlarını kullanabilecek,
  • Bernstein polinomlarına ait şekil-koruyucu ve derece-azaltıcı özelliklerini anlayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Düzgün süreklilik, düzgün yakınsaklık, Bernstein polinomları, Weierstrass yaklaşım teoremi, pozitif lineer operatörler, Popoviciu teoremi, Voronovskaya teoremi, eş zamanlı yaklaşım, şekil koruyucu özellikleri, De Casteljau algoritması, karmaşık Bernstein polinomları, Kantorovich polinomlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Düzgün süreklilik, Cantor teoremi. Dizi ve serilerinin düzgün yakınsaklığı. [2], Bölüm. 1, Kısım. 1.5-1.6
2 Düzgün yakınsak dizilerin özellikleri, düzgün yakınsaklık testleri. [Davis], Bölüm. 1, Kısım. 1.6-1.7
3 Bernstein polinomları, onların tanımı ve temel özellikleri. Weierstrass'ın yaklaşım teoremi. [1], Bölüm. 1, Kısım. 1.1, [2], Bölüm. 6, Kısım. 6.1,6.2
4 Pozitif lineer operatörler, Korovkin teoremi. Süreklilik modülü ve özellikleri. [2], Bölüm. 6, Kısım.6.6
5 Momentler ve merkezi momentler, Popoviciu teoremi. [2], Bölüm. 1, Kısım. 1.6
6 Voronovskaya teoremi ve modifiye Bernstein polinomları. [2], Bölüm. 6, Kısım. 6.3, [1], Bölüm. 1, Kısım. 1.6
7 Bernstein polinomlarının ileri farklılıklar gösterimi ve onun türevleri. [1], Bölüm. 1, Kısım. 1.4
8 Fonksiyon ve türevlerinin Bernstein polinomlarıyla eşzamanlı yaklaşımı. [2], Bölüm. 6, Kısım. 6.3, [1], Bölüm. 1, Kısım. 1.8
9 Bernstein polinomlarının şekil-koruyucu özellikleri. [1], Bölüm. 1, Kısım. 1.7
10 Bernstein polinomları için De Catseljau algoritması. [3], Bölüm.2
11 Sonsuz bir aralıkta Bernstein polinomları, Chlodovsky’ın teoremi. [1], Bölüm. 2, Kısım. 2.3
12 Karmaşık Bernstein polinomları. [1], Bölüm. 4, Kısım. 4.1
13 Kantorovich polinomları ve özellikleri. [1], Bölüm.2, Kısım. 2.1
14 Sürekli ve integrallenebilir fonksiyonların Kantorovich polinomları yardımıyla yaklaşımı. [1], Bölüm.2, Kısım. 2.2
15 Genel tekrar
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. [1] G. G. Lorentz, Bernstein polynomials, Chelsea, NY, 1986.
2. [2] Ph. J. Davis, Interpolation and Approximation, Dover, 1976.
Diğer Kaynaklar 3. W. Boehm, A. Müller, On de Casteljau's algorithm,
4. 2. R.A.Devore, G.G.Lorentz, Constructive Approximation, Springer,
5. E. W. Cheney, “Introduction to approximation theory”, Chelsea, NY, 1966

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 77