AKTS - Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi (MDES674) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi MDES674 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarına aşina hale getirmeyi ve onların böylesi sistemleri tasarlama ve analiz etme yetilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarına aşina olması. Öğrencilere böylesi sistemleri modelleme ve bu modellerle elde edilen sonuçları analiz edebilme yeteneklerinin kazandırılması. Tedarik zinciri tasarımı ve uygulamasındaki önemli konuların öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi. Öğrencilerin tedarik zinciri ve lojistik konularını destekleyen bilgi sistemleri ile tanıştırılması.
Dersin İçeriği Tedarik zinciri yönetiminin amacı ve süreçleri; tedarik zinciri tasarlanması, değerlendirme ve ölçme modelleri; stratejik harekâtlarda eğilimler ve tedarik zinciri içinde lojistik uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zinciri ağı optimizasyon modellerine bir bakış Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Tedarik zinciri çözümlemelerini destekleyen bilgi teknolojilerindeki gelişmeler Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Optimizasyon modellerine dayalı erteleme stratejilerinin analizi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Satış ve harekât planlaması için veri- temelli metotlar Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Kar maksimizasyonu için fiyat ve yere duyarlı gelir modellerinin kullanımı. Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 Yüksek performanslı talep tahmin Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Perakende tedarik zincirinin oluşturulması Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8 Pazar tepki modellerine bir bakış Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Tedarik zinciri ve pazarlama stratejilerinin tüketici ürünleri şirketlerinde birleştirilmesi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Uygulama çalışması: Perakende satış firmasında ilk alım kararlarının optimizasyonu Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Uygulama çalışması: Kontyener kiralayan bir firmada dinamik kaynak planlaması Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Uygulama çalışması: Bir yiyecek üretim firmasında post-merger pekiştirmesi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Tedarik zinciri optimizasyonundan şirket optimizasyonuna Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14 Gelecek ile ilgili görüşler Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Shapiro, J., Modelling the Supply Chain, Duxbury, 2001
Diğer Kaynaklar 2. Simchi Levi et.al., “Designing and Managing Supply Chain, McGraw-Hill Higher Education, Second Edition, 2003
3. Bowersox D. J., D. J. Closs And M. B. Cooper, Supply Chain Logistics Management, Mcgraw-Hill Second Edition, 2007
4. Chan C. K., And H.W.J. Lee Successfull Strategies In Supply Chain Management, Idea Publishing 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği X
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği X
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi X
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği X
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi X
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği X
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma X
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 2 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128