AKTS - Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım

Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım (CEAC556) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım CEAC556 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Murat Kaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • nanobilim, nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında temel bilgiler vermek • sınıflandırma sistemlerine, temel esaslara, sentez ve karakterizasyon yöntemlerine ve nanomalzemenin boyutlarındaki değişim sonucu kazandığı özelliklere dair giriş vermek • nanomalzemelerin teknoloji ve bilimdeki başlıca uygulamalarını vurgulamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nanoteknoloji ve nanomalzemeler hakkında temel bilgi
  • Nanoyapılar ve nanomalzemelerin türleri
  • Sentez ve karakterizasyon teknikleri
  • Nihai özellikler hakkında geniş bilgi
  • Nanomalzemelerin bilim ve teknolojideki uygulamaları ile tasarıma ve/veya uygulamaya yönelik değerlendirmeler
Dersin İçeriği Nanoyapı çeşitleri hakkında temel bilgi; sentez ve karakterizasyon teknikleri, nano ölçekte kazanılan özellikler, nanobilimin ve nanoteknoloji uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanometre ölçekli malzemelere giriş; Nanobilim, Nanomalzemeler ve Nanoteknolojiler: Genel Bakış Bölüm 1 (Ders Kitabı 1 ve 2)
2 Nanometre ölçekli malzemelere giriş; Nanobilim, Nanomalzemeler ve Nanoteknolojiler: Genel Bakış Bölüm 1 (Ders Kitabı 1 ve 2)
3 Doğa ve Sanatta Nanomalzemeler ve Nanoyapılar Bölüm 2 ( Ders Kitabı 1)
4 Nanomalzemeler: Sınıflar ve Temel Bilgiler Bölüm 6 (Ders Kitabı 1) Bölüm 4 (Ders Kitabı 2)
5 Nanomalzemeler: Sınıflar ve Temel Bilgiler Bölüm 6 (Ders Kitabı 1) Bölüm 4 (Ders Kitabı 2)
6 Nanomalzemeler: Özellikler Bölüm 7 ( Ders Kitabı 1)
7 Nanomalzemeler: Özellikler Bölüm 7 ( Ders Kitabı 1)
8 ARASINAV
9 Nanomalzemeler: Sentez ve Karakterizasyon Bölüm 8 ( Ders Kitabı 1) ve Bölüm 2,3 (Ders Kitabı 2)
10 Nanomalzemeler: Sentez ve Karakterizasyon Bölüm 8 ( Ders Kitabı 1) ve Bölüm 2,3 (Ders Kitabı 2)
11 Nanomalzemeler: Sentez ve Karakterizasyon Bölüm 8 ( Ders Kitabı 1) ve Bölüm 2,3 (Ders Kitabı 2)
12 Tasarım Ortamları ve Sistemleri: Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları, Nanomalzeme Ürün Formları ve Fonksiyonları Bölüm 9,10,11 ( Ders Kitabı 1) Bölüm 7,9 (Ders Kitabı 2)
13 Tasarım Ortamları ve Sistemleri: Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları, Nanomalzeme Ürün Formları ve Fonksiyonları Bölüm 9,10,11 ( Ders Kitabı 1) Bölüm 7,9 (Ders Kitabı 2)
14 Tasarım Ortamları ve Sistemleri: Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları, Nanomalzeme Ürün Formları ve Fonksiyonları Bölüm 9,10,11 ( Ders Kitabı 1) Bölüm 7,9 (Ders Kitabı 2)
15 Sunumlar
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. F. Ashby, P. J. Ferreira, D. L. Schodek, Nanomaterials, Nanotechnologies and Design, Elsevier, 2009
2. H.-E.Schaefer, Nanoscience, Springer-Verlag, 2010
Diğer Kaynaklar 3. B. Bhushan, Springer handbook of nanotechnology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004
4. Z. L. Wang, Characterization of Nanophase Materials, Wiley-WCH, 2000
5. W.C.W. Chan, Bio-Applications of Nanoparticles, Landes Bioscience and Springer Science+Business Media, LLC, 2007
6. D. L. Feldheim, C. A. Foss, Jr., Metal Nanoparticles, Marcel Dekker Inc., 2002
7. A.I. Kirkland, J.L. Hutchison, Nanocharacterisation, The Royal Society of Chemistry, 2007
8. M. Hosokawa, K. Nogi, M. Naito, T. Yokoyama, Elsevier, 2007
9. G. Schmid, Nanoparticles: From Theory to Application, WILEY-VCH Verlag, 2004
10. M. Ratner, D. Ratner, Nanotechnology: A Gentle Introduction to the Next Big Idea, Prentice Hall, 2002

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 129