AKTS - Endüstriyel Tesis Yatırımları

Endüstriyel Tesis Yatırımları (CEAC578) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstriyel Tesis Yatırımları CEAC578 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Aykan Batu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, endüstriyel tesis yatırımlarının, proje fikrinin oluşturulmasından tesisin işletmeye alınmasına kadar olan tüm süreçlerini anlatır. Bu amaçla, yatırım fikrinin dayanakları, projenin geliştirilmesi ve proje uygulama aşamaları ile tüm bu süreçteki proje yönetiminin unsurları anahatlarıyla aktarılır: fizibilite, yasal süreçler, planlama, finansman, tasarım, yapım ile doküman, maliyet, takvim, kalite kontrolü gibi proje yönetimi işlevleri konusunda pratikteki uygulamalarla ilgili altyapı kazandırmayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sadece endüstriyel tesislerle sınırlı kalmayarak herhangi bir iş fikrinin gerçekleştirilmesi için fizibilite ve proje yönetimi konusunda alt yapı oluşmasını sağlar.
  • Mühendislik eğitimi ile gerçek uygulamalar arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olur.
  • Endüstriyel tesis yatırımlarının teknik süreçlerinin arka planındaki yasal süreçler, finansman, çevresel etkiler gibi konuların önemine ilişkin farkındalık yaratır.
  • Proje fikri geliştirme ve sunma becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Yatırım projesi fikri oluşturulması, proje gerekçesi ve yapılabilirliğinin ortaya konulması, konsept tasarım, temel tasarım ve detay tasarım seviyeleri, değişik mühendislik dallarının tesis tasarımında rolleri, proje fizibilitesi yapılması, yatırımlarda yasal süreçler ve izinler, proje yönetimi, planlama (takvim, maliyet, performans, riskler), fina

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yatırım projesi fikri oluşturulması Ders notları
2 Proje gerekçesi ve yapılabilirliğinin ortaya konulması Ders notları
3 Konsept tasarım, temel tasarım ve detay tasarım seviyeleri Ders notları
4 Değişik mühendislik dallarının tesis tasarımında rolleri Ders notları
5 Proje fizibilitesi yapılması Ders notları
6 Yatırımlarda yasal süreçler ve izinler Ders notları
7 Arasınav
8 Proje yönetimi Ders notları
9 Planlama (takvim, maliyet, performans, riskler) Ders notları
10 Finansman, ihale ve sözleşme yapılması Ders notları
11 Tesis kurulumu Ders notları
12 Müşavirlik ve denetim Ders notları
13 Final Projesi – Proje Fikri Oluşturma ve Gerekçe Ders notları
14 Final Projesi – Konsept Tasarım ve Fizibilite Ders notları
15 Final Projesi – Proje Yönetim Planı ve Risk Analizi Ders notları
16 Genel sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Frank Peter Helmus, Process Plant Design: Project Management from Inquiry to Acceptance
2. Max Peters, Klaus Timmerhaus, Ronald West, Plant Design and Economics for Chemical Engineers
3. Max Peters, Klaus Timmerhaus, Ronald West, Plant Design and Economics for Chemical Engineers

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 16 16
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 17 17
Toplam İş Yükü 125