AKTS - Kıyı Hidroliği

Kıyı Hidroliği (CE573) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kıyı Hidroliği CE573 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı dalga teorilerini ve kıyı mühendisliği alanındaki uygulamalarını göstermektir. Öğrenciler bu dersin sonunda doğrusal ve doğrusal olmayan dalga teorileri, dalga özellikleri ve dalga istatistiği üzerine bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler Küçük Genlikli Dalda Teorisini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler su parçacığı kinematiğini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler duran ve ilerleyen dalgaları öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler dalgaların sığ suda dönüşümünü çalışacaklardır.
  • Öğrenciler doğrusal olmayan dalga teorilerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler dalga istatistiği çalışacaklardır.
Dersin İçeriği Küçük genlikli dalga teorisi, doğrusal olmayan dalga teorileri (Stokes, Cnoidal), soliter dalga, su parçacığı kinematiği, dalga dönüşümleri, dalga yüksekliği dağılımı ve dalga spektrumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıyı Hidroliği temel matematik konuları tekrarı
2 Hidrodinamik tekrarı
3 Küçük Genlikli Dalga Teorisi
4 Küçük Genlikli Dalga Teorisi
5 Duran ve İlerleyen dalgalar
6 Duran dalgalar için su parçacığı kinematiği
7 İlerleyen dalgalar için su parçacığı kinematiği
8 Duran ve İlerleyen dalga altında basınç
9 Sığ suda dalga donüşümleri
10 Sığ suda dalga donüşümleri
11 Doğrusal Olmayan Dalga Teorileri (Stokes, Cnoidal)
12 Soliter Dalga
13 Dalga İstatistiği -Dalga yüksekliği dağılımı
14 Dalga İstatistiği -Dalga spektrası
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ergin, A., Coastal Engineering, METU Press, October 2009.
2. Dean, R.G. and Dalrymple, R.A., Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol.2, 12th Edition, World Scientific Press, 2009.
3. Kamphuis, J.W., Introduction to Coastal Engineering and Management, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol.30, 2nd Edition, World Scientific Press, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneği
2 Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği
3 Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi
4 Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği
5 Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi
6 Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği
7 Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma
8 Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Toplam İş Yükü 125